Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

Bir zavallı olarak yaşayıp, sonunda zen gin olmak kadar büyük delilik yoktur.
Robert Burton

Benzer özlü güzel sözler

Zenginlik; insanı ya destekler, ya yöneltir. Horatius

Zenginin malı, fakirin ağzını yorar. Atasözü

Zenginlik, geçici bulutlar gibidir. Molla Camiî

Zengin olmak istiyorsan, kazanmayı dü şündüğün kadar, biriktirmeyi de düşün. B.Franklin

Biri öteki kadar zengin olunca, kardeşler birbirlerini severler. Uganda Özdeyişi