Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

En iyi hükümet, faydasız insanı en az olan hükümettir.
Voltaire

Benzer özlü güzel sözler

Herkes kendi iradesini iktidara zorla kabul ettirmek istediği ve hükümet, halkın gözünde sevimliliğini yitirme me kaygısı ile herkesin hoşuna gidecek şekilde davrandığı zaman, anarşi başlamış demektir. Bundan da zorbalık, diktatörlük doğar. Eflatun

Hükümetlerin en az kötü olanı, kendini en az göstereni, en az duyuranı ve en ucuza mal olanıdır. Alfred de Vigny

İyi bir hükümet, yanında olanları mutlu kılar, uzakta olanları kendine çeker. Konfüçyus

En iyi hükümet, halkını mutlu kılmak isteyen ve onları mutlu kılmayı bilen hükümettir. Macaulay

Hükümetler; sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını korumak için vardır. Sevilenlerle, zenginlerin ihtiyaçları yoktur. Buna zaten onların arkadaşları çok, düşmanları azdır. Wendell Phillips

Hiç kimsenin tatmin edilmediği, herkesin zorbalıkla yola getirdiği bir hükümetin yaşaması, devam etmesi imkansızdır. Cardinal de Richelieu

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen:

Ana Sayfaya Dön