Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

En iyi hükümet, faydasız insanı en az olan hükümettir.
Voltaire

Benzer özlü güzel sözler

En iyi hükümet, bize kendimizi yönetmeyi öğretendir. Goethe

Gayesine en az masrafla varan, vatandaşlarını insanın doğal eğilimine en mükemmel biçimde yöneten hükümetler, en iyileridir. Montesqueu

En iyi hükümet, halkını mutlu kılmak isteyen ve onları mutlu kılmayı bilen hükümettir. Macaulay

İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. Thomas Paine

Hükümetlerin en az kötü olanı, kendini en az göstereni, en az duyuranı ve en ucuza mal olanıdır. Alfred de Vigny

Hükümetlerin alın yazısını tayin edenler, daima silah taşıyanlardır. Aristoteles

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen:

Ana Sayfaya Dön