Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

Haddini bilmeyene bildirirler.
Atasözü

Açıklama: Yetkili olmadığı konularda ahkam kesenler, yetkiliymiş gibi davrananlar hak ettikleri durumlarla mutlaka karşılaşırlar. İnsan, bilgisinin ve yetkisinin sınırlarını bilmeli ve buna göre davranmalıdır.

Benzer özlü güzel sözler

Dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz. Atasözü

Herkes ektiğini biçer. Atasözü

Geciken adalet, adalet değildir. Atasözü

Sabahın kızıllığı akşamı kış eder; akşamın kızıllığı sabahı güz eder. Atasözü

Boş laf (lakırdı) karın doyurmaz. Atasözü

Lâfla (lâkırdı ile) peynir gemisi yürümez. Atasözü

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen:

Ana Sayfaya Dön