Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

Kadın başarılı oldukça, kendi prensini bulma arzusu daha çok şiddetlenir.
İ.D.Yalom

Benzer özlü güzel sözler

Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır. Firdevsi

İşte kadın! Ne olurdu ellerine düşmeden kollarına düşebilseydik. A.Birce

Kadın öyle bir melektir ki, insanın hayatına ruh ve canlılık getirir. J.Locke

Kadın, erkek birbirini ikmâl eder diyorlar; halbuki alelekser biri diğerini tenkis eder. Cenap Şahabettin

Ayna, kendilerine güvenmeyen kadınlar içindir. Plautus

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen: