Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve sonuç zincirinin dışındadır.
Tolstoy

Benzer özlü güzel sözler

Çoğu zaman bireylerin çıkarları, toplum çıkarlarıyla çatıştığı için yasa denen şey ortaya çıkmıştır. Muhammed Hecazi

Menfaat kuşkuyu yok eder, menfaatsizlik kuşku yaratır. A.F.Y.

Az menfaat çok zarara mal olur. Atasözü

Şöyle düşünmeli; Ya Rabbi, aciz kulunu ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeye muktedir kıl. Eğer; "Yâ Rabbi, bana ilim ihsan et" denirse, şahsi menfaate taalluk edeceğinden (şahsi istek olacağından) rıza-yı ilahiye muvafık (uygun) olmaz. Zira her ilim sahibi; bu ümmete hizmet etmiş değildir, edemez. Bu itibarla da rıza-yı Bâri'yi bulamaz, ilim ve cennet istemek menfaat-ı şahsiyedir Gaye ise rıza-yı Bârî'dir (Allah'ın rızasıdır). Süleyman Hilmi Tunahan

Mademki dünya menfaat üzerine kurulmuş, varsın benimde menfaat dostlarım olsun. T.Moore

En hızlı yargıç, çıkarlarımızdır. Mustafa Güngör

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen:

Ana Sayfaya Dön