Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

Tembel insan, şeytanın oyuncağıdır.
Arap Özdeyişi

Benzer özlü güzel sözler

Tok bir öküzün rahatlığını isteyenler, muhteşem birer tembeldir. R.Necdet Evrimer

Ekin ekmiş olanlar, harman zamanı mahsullerini alırlarken, ekmemiş olanlar da tembellik ettiklerini anlayacaklardır. Şeyh Sadi

Tembellik vücudun aptallığı, aptallıkta zihnin tembelliğidir. H.Melville

İş görmeyen adama tembel denmez, tembel o adamdır ki, iş görmeye zorlansa elinden bir şey gelir. Sokrates

Tembellik, yeteneklerin ölüm döşeğidir. Samuel Smiles