Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Özlü güzel sözler:

Zoru başarırım, imkânsız zaman alır.
Novalis

Benzer özlü güzel sözler

İnsanın kıymetini meydana çıkaran, uğradığı zorluktur. Thiers

Zorlayıcı barbar, tahakküm dolu davranışların sevgide yeri yoktur. A.F.Y.

Zorlanmadan, hiç kimse pes etmez. Dertolt Drecht

Biz yalnız muhafaza edici değil, aynı zamanda yapıcı ve isteyici kuvvetleriz. Dedelerimizin çarpışarak muvaffak olma dıkları birçok müşküller olabilir. Buna rağmen, aynı müşküllerle, biz ve evlatlarımızda çarpışacağız. M.Şekip Tunç

Zorlamayın, daha büyük bir çekiç alın. Murphy Yasası

Zor kazanılan, kolay kazanılmaz. Hz. Mevlâna

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

Söyleyen:

Ekleyen:

Ana Sayfaya Dön