Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Acıma ile ilgili özlü güzel sözler

Merhametsizlik kılıcını çeken kişi, merhametsizlerin kılıcı ile ölür. 23680
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-10 00:56:19

Merhamet, sık sık söylenen fakat pek az hissedilen, nefret; sık sık hissedilen, fakat az söylenen bir histir. 19256
özlügüzelsözler.com [ Colton ] 2014-09-04 20:16:20

Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir. 19133
sanane [ Belirtilmemiş ] 2014-05-21 18:16:32

Yerdekilere merhamet edin ki, gökte ki merhamet etsin. 3543
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2013-10-05 22:12:23

Vekarlı ruhlara âhanın merhameti de hasedi kadar ağır gelir. 3542
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2013-10-05 22:12:09

Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın. 3541
özlügüzelsözler.com [ A.Arvasi ] 2013-10-05 22:11:55

Nerede akarsu olursa,orada yeşillik. Nerede kardeşlik olursa, orada merhamet olur. 3540
özlügüzelsözler.com [ Mevlâna ] 2013-10-05 22:11:40

Merhametsiz olan kaderdir, insanlar değil. 3539
özlügüzelsözler.com [ K.Csatho ] 2013-10-05 22:11:20

Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır. 3538
özlügüzelsözler.com [ G.Bernard Shaw ] 2013-10-05 22:11:07

Merhamet, her vakit intikamdan daha asildir. 3537
özlügüzelsözler.com [ W.Shakespeare ] 2013-10-05 22:10:50

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. 3536
özlügüzelsözler.com [ Albert Camus ] 2013-10-05 22:10:35

Merhamet edenlere Rahman olan Allah'ta rahmetiyle merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler size merhamet etsin. 3535
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2013-10-05 22:10:19

Merhamet de bir menfaat hissidir ya! "Allah'ın hoşuna gider de beni kayırır" düşüncesi! 3534
özlügüzelsözler.com [ R.Halid Karay ] 2013-10-05 18:42:56

Kadınlarda merhamet aşkı doğurur, erkeklerde aşk merhameti. 3533
özlügüzelsözler.com [ Churton Collins ] 2013-10-05 18:42:44

Her kim yol kesene acırsa, kervanı asıl vuran odur. 3532
özlügüzelsözler.com [ Şeyh Sadi ] 2013-10-05 18:40:14

İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek büyük bir yanlış,kendine acıması da tehlikeli bir şeydir. 3531
özlügüzelsözler.com [ E.Benson ] 2013-10-05 18:39:57

İnsanın en zor katlandığı duygu; acımadır, hele hak edince. 3530
özlügüzelsözler.com [ H.de Balzac ] 2013-10-05 18:39:39

İnanın bana, biz yalnız kendimize acırız. 3529
özlügüzelsözler.com [ Diderot ] 2013-10-05 18:39:24

Evet, yüreği temiz olmayanlara acımalı. 3528
özlügüzelsözler.com [ Puşkin ] 2013-10-05 18:39:08

En büyük tehlike nerede? Merhamette. 3527
özlügüzelsözler.com [ F.Nietzsche ] 2013-10-05 18:38:52

En az merhamet gösterenler, en büyük günahları işleyenlerdir. 3526
özlügüzelsözler.com [ Beaumarchais ] 2013-10-05 18:38:35

Düşmana acıyan, kendine acımaz. 3525
özlügüzelsözler.com [ Francis Bacon ] 2013-10-05 18:38:20

Bir kadının sevgisine ulaşmak için, geçilen yolların en kısası "Acımak" tır. 3524
özlügüzelsözler.com [ Beaumont-Flethcer ] 2013-10-05 18:37:53

Acımak adaletin şanındadır, onu yalnızca müstebitler zalimce kullanırlar. 3011
özlügüzelsözler.com [ W.Shakespeare ] 2013-09-19 00:52:36

Acıma, erdemlerin kraliçesidir. 3010
özlügüzelsözler.com [ H.de Balzac ] 2013-09-19 00:52:11

Acıma; dosttan gelirse teselli, düşmandan gelirse hakarettir. 3009
özlügüzelsözler.com [ İmam Şarani ] 2013-09-19 00:51:56

Acıma,çoğu kez başkalarının dertlerinde kendi dertlerimizi hatırlamaktır; uğrayabileceğimiz felâketlerin kurnaz ca bir tahminidir. 3008
özlügüzelsözler.com [ La Rochefoucauld ] 2013-09-19 00:51:45

Acıkmayı unutan, açlara acıyamaz. 3007
özlügüzelsözler.com [ Ali Suad ] 2013-09-19 00:51:26

DİĞER SAYFALAR:

Acima ile ilgili 40 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön