Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Adet ile ilgili özlü güzel sözler

Yaşlı ve tecrübeli dünyamız bize göstermiştir ki, örf ve adetlerimiz günümüz kuramlarından çok daha kıymetlidir. 12259
özlügüzelsözler.com [ Napoleon ] 2014-01-22 02:47:30

Ölü evine ziyaret, adettir. 12258
özlügüzelsözler.com [ Kafkas Özdeyişi ] 2014-01-22 02:47:14

Gelenekler; yorgunluk ya da perhizler yüzünden zevklerden yoksun olanların ilk işi, başkalarını bu zevklerden ötürü suçlamak olur. 12257
özlügüzelsözler.com [ La Bruyére ] 2014-01-22 02:47:04

Gelenekler, beklenmeyenin gerçekleşme sini önlenmeye yönelik toplu çabalardır. 12256
özlügüzelsözler.com [ Barbara Tober ] 2014-01-22 02:46:53

Gelenek, sersemlerin yasasıdır. 12255
özlügüzelsözler.com [ Vanbrugh ] 2014-01-22 02:46:43

Adettir, babanın topladığını oğlu saçar. 12254
özlügüzelsözler.com [ Goethe ] 2014-01-22 02:46:34

Âdetler; hareketlerimize, vecizelerden daha tesirlidir. Çünkü onlar tabiî hale gelmiş ve cana daha yakın olan canlı vecizelerdir. Hayat, âdetlerin hülasasıdır. 12253
özlügüzelsözler.com [ Denys Amiel ] 2014-01-22 02:46:26

Âdetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir, halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir. 12252
özlügüzelsözler.com [ A.W.D.Wellington ] 2014-01-22 02:46:17

Âdet ve an'aneler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda terk ederler. 12251
özlügüzelsözler.com [ Robert İngersoll ] 2014-01-22 02:46:05

Âdet, insana her şeyi kolaylaştırır, fakat o terk edildiği zaman zorluklar başlar. 12250
özlügüzelsözler.com [ Lord Brougham ] 2014-01-22 02:45:50

Âdet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır. 12249
özlügüzelsözler.com [ B.Pascal ] 2014-01-22 02:45:39

Adet ile ilgili 11 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön