Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Akıllı ile ilgili özlü güzel sözler

Kişinin iyiyi seçmek için akıllı olması, işini iyi yapabilmek için ise bilgili olması gerekir. 23852
özlügüzelsözler.com [ Yusuf Has Hacib ] 2018-08-26 01:59:51

Akıllı olsa her sakallı kişi, sakallılara danışırlardı her işi. 22081
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-08 21:33:45

Yalnızca akıllılar düşünce sahibidirler. İnsanların geri kalanları düşüncelerinin tutsağıdır. 19395
özlügüzelsözler.com [ Coleridge ] 2014-09-06 01:04:48

Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız. 19257
özlügüzelsözler.com [ C. de Montesquieu ] 2014-09-04 20:17:35

Yalnızca akıllı olmayı istemek, büyük bir deliliktir. 8013
özlügüzelsözler.com [ La Rochefoucauld ] 2013-12-16 22:15:29

Sürekli akıllı olmak, akıcıdır. Aynen sürekli bir cenaze töreninde olmak gibi. 8010
özlügüzelsözler.com [ D.H.Lawrance ] 2013-12-16 22:14:30

Nesnel olarak düşünebilme yetisi, akıllılıktır. 8005
özlügüzelsözler.com [ Erich Fromm ] 2013-12-16 22:12:52

Mecnûn'la birlikte oturan akıllı, Leyla'nın yüzünden başka şey konuşmaz. 8004
özlügüzelsözler.com [ Şeyh Sadi ] 2013-12-16 22:12:38

Kişi eğer seni azgınlık yolunda alıkor, doğru yola sevk ederse, bu onun akıllı olduğuna delâlet eder. 8003
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2013-12-16 22:12:24

İnsanların en akıllısı, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir. 7999
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ömer ] 2013-12-16 22:10:12

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin. 7980
özlügüzelsözler.com [ Chesterfield ] 2013-12-16 22:04:57

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. 7975
özlügüzelsözler.com [ Eflâtun ] 2013-12-16 22:03:04

Bir budala para kazanabilir ama onu sarfetmek için akıllı olmak lâzımdır. 7973
özlügüzelsözler.com [ C.H.Supergeon ] 2013-12-16 22:02:22

Başkalarını bilen kimse; bilgili, kendini bilen kimse; akıllıdır. 7970
özlügüzelsözler.com [ Lao-Tsze ] 2013-12-16 22:00:55

Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez. 7951
özlügüzelsözler.com [ İbn-i Sina ] 2013-12-16 21:54:21

Aklı başında insanların direnci, istek ve heveslerini gönüllerde hapsetmek sanatından başka bir şey değildir. 7950
özlügüzelsözler.com [ La Rochefoucauld ] 2013-12-16 21:54:06

Aklı başında insan, değerlerini hasede uğratmamak için kader ya da talihe mal eder. 7949
özlügüzelsözler.com [ F.Bacon ] 2013-12-16 21:53:41

Akıllıya tek kelime yeter bile! 7934
özlügüzelsözler.com [ Terentius ] 2013-12-16 21:44:26

Akıllının tahmini, cahilin kesin bilgisinden üstündür. 7933
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2013-12-16 21:44:17

Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağını bilmek demektir. 7932
özlügüzelsözler.com [ Paul Engle ] 2013-12-16 21:44:03

Akıllılarla dolaşan, akıllı olur. 7931
özlügüzelsözler.com [ İncil ] 2013-12-16 21:43:52

Akıllılarla cenk etmek, akılsızlarla helva yemekten kolaydır. 7930
özlügüzelsözler.com [ Fudayl Bin İyaz ] 2013-12-16 21:43:43

Akıllıların, iyi bilenlerin hepsi sanılmasın ki, gönüllerinden de haberlidirler. 7929
özlügüzelsözler.com [ La Rochefoucauld ] 2013-12-16 21:43:32

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir. 7928
özlügüzelsözler.com [ Ç.T.Sefferon ] 2013-12-16 21:43:12

Akıllılar, sözlerini altın tartan bir terazide tartarlar. 7927
özlügüzelsözler.com [ Ecclus ] 2013-12-16 21:42:52

Akıllılar, sebepler konusunda tartışır, aptallarda karar verir. 7926
özlügüzelsözler.com [ Anarchasis ] 2013-12-16 21:42:40

Akıllılar önceden ağlarlar; bilgisizlerse, işin sonunda başlarını vururlar. İşin başında sonunu gör de, ceza gününde pişman olma. 7925
özlügüzelsözler.com [ Mevlâna ] 2013-12-16 21:42:29

Akıllı zalimler, hiçbir zaman cezalandırılamazlar. 7924
özlügüzelsözler.com [ Voltaire ] 2013-12-16 21:41:47

DİĞER SAYFALAR:

Akilli ile ilgili 92 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön