Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Alçak Gönüllülük ile ilgili özlü güzel sözler

İnsanları sev ve kimseyi kendinden alçak görme. Tevazu sahibi ol, zira en halis niyet alçak gönüllülüktür. Mütevazi olan kimse en güzel ziyneti takınmıştır. Kimseyi kendinden aşağı görme. 19536
ÖzlüGüzelSözler.com [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2015-01-14 18:19:30

Memur olduğun zaman, sana gelen vatandaşlara sakın yüksekten bakma. Yanına geleni ayakta bekletme, yanında daima bir sandalye bulundur ve oturtuver. Biraz dinlendirdikten sonra halini sor, işini hallet. Sakın ha, "Bugün git, yarın gel" deme. İşini o gün bitir. Eğer öyle yapmazsan, on parmağım yakanda olacaktır. 19000
Kasım [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2014-02-24 20:34:59

Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükle buldum. 6079
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2013-11-18 18:45:18

Şaşıyorum alçak gönüllü olmak, niçin bu kadar güç. 6078
özlügüzelsözler.com [ K.Mansfield ] 2013-11-18 18:45:07

Sizin mağfiret edileceğiniz en büyük ibadetlerin başında, tevazu gelir. 6077
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ayşe ] 2013-11-18 18:44:53

Sizi kıskanmalarını istemiyorsanız, alçak gönüllü olun. 6076
özlügüzelsözler.com [ Edward Roe ] 2013-11-18 18:44:38

Size gerekli olan tevazuudur. Çünkü, büyük bir nimettir ve bu nimetten dolayı kimsesize haset edemez. 6075
özlügüzelsözler.com [ Ürve Bin Zübeyr ] 2013-11-18 18:44:26

Tevâzuun zıddı kibir, çalım; müsamahanın zıddı ise yobazlık ve bağnazlıktır. 6074
özlügüzelsözler.com [ Belirtilmemiş ] 2013-11-18 18:44:11

Tevâzu yaşmağa benzer; örterek güzelleştirir. 6073
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2013-11-18 18:43:57

Tevâzu, şerefi avlamanın vasıtalarından biridir. Aynı zamanda her nimet sahibi, haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet, tevâzudur. 6072
özlügüzelsözler.com [ Urve Bin Zübeyr ] 2013-11-18 18:43:44

Tevâzu sahibi olmayan zahit, meyvesiz ağaç gibidir. Kendi kendine alçalmayan kimse, başkası yanında yükselemez. 6071
özlügüzelsözler.com [ Süfyân-ı Sevrî ] 2013-11-18 18:43:31

Tevâzu, karşılaştığın her müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmesidir. 6070
özlügüzelsözler.com [ Hasan-ı Basri ] 2013-11-18 18:43:13

Tevâzu; ister cahilden,ister çocuktan olsun, hakkı duyduğun vakit,ona boyun büküp, onu kabul etmendir. 6069
özlügüzelsözler.com [ Fudayl Bin İyaz ] 2013-11-18 18:42:59

Tevâzu, hasis adamı yükseltir; kibirde, yüksek adamı alçaltır. 6068
özlügüzelsözler.com [ Abdullah Bin Mes’ud ] 2013-11-18 18:42:46

Tanrı, alçak gönüllüleri yüceltmesini bilir. 6067
özlügüzelsözler.com [ Keble ] 2013-11-18 18:42:33

Rıfk ve yumuşaklık, alçak gönüllük neticesidir. 6066
özlügüzelsözler.com [ Vehbi Bin Münebbih ] 2013-11-18 18:42:19

Kul,Allah için tevazu gösterdiği zaman, Allah Tealâ onun hikmetini artırır ve yükseltir. 6065
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ömer ] 2013-11-18 18:42:06

Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse, mütevazı değildir. Alçak gönüllü insan, kendisini yaptığı işin altında görendir. 6064
özlügüzelsözler.com [ Ataullah İskenderi ] 2013-11-18 18:41:54

İnsan, tevazu ile yükselir. 6063
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2013-11-18 18:41:41

İnsan; gururu yüzünden de, alçak gönüllü olabilir. 6062
özlügüzelsözler.com [ Montaigne ] 2013-11-18 18:41:27

İfrata varan bir tevazu, insanı silik yapar. 6061
özlügüzelsözler.com [ R.Necdet Evrimer ] 2013-11-18 18:41:13

Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var; birincisi, sevgi ve nezaket; ikincisi, tasarruf; üçüncüsü ise alçak gönüllülüktür. 6060
özlügüzelsözler.com [ Lao Tzu ] 2013-11-18 18:40:57

Ezberlenmiş, yapmacık tevazular vardır ki,gizli bir gururu örtmeye yararlar. 6059
özlügüzelsözler.com [ C.Rolling ] 2013-11-18 18:40:44

En alçak gönüllü insan bile, ilgi çekmekten zevk alır. 6058
özlügüzelsözler.com [ C.Pollock ] 2013-11-18 18:40:28

Ehliyetli ve mütevazı olmak güç değildir; güçlük, hem ehliyetsiz hem de mütevazı olabilmektir. 6057
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2013-11-18 18:40:11

Çok sevilmek için, alçak gönüllü olmalıdır. 6056
özlügüzelsözler.com [ Oscar Wilde ] 2013-11-18 18:39:56

Boş kafalı insanlarla mütevazı insanı ayırmak kolaydır,çünkü birincileri hep kendilerinden bahsederler. 6055
özlügüzelsözler.com [ La Bruyére ] 2013-11-18 18:39:40

Bir adamın büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllüğünden anlayabilirsiniz. 6054
özlügüzelsözler.com [ John Ruskin ] 2013-11-18 18:39:28

DİĞER SAYFALAR:

Alcak-Gonulluluk ile ilgili 41 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön