Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Allah Rızası ile ilgili özlü güzel sözler

Şöyle düşünmeli; Ya Rabbi, aciz kulunu ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeye muktedir kıl. Eğer; "Yâ Rabbi, bana ilim ihsan et" denirse, şahsi menfaate taalluk edeceğinden (şahsi istek olacağından) rıza-yı ilahiye muvafık (uygun) olmaz. Zira her ilim sahibi; bu ümmete hizmet etmiş değildir, edemez. Bu itibarla da rıza-yı Bâri'yi bulamaz, ilim ve cennet istemek menfaat-ı şahsiyedir Gaye ise rıza-yı Bârî'dir (Allah'ın rızasıdır). 19035
ÖzlüGüzelSözler.com [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2014-03-10 19:16:29

İhlas; dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allah rızası için yapmaktır. 15585
özlügüzelsözler.com [ Ahnef Bin Kays ] 2014-01-24 16:43:34

Pek çok hedef bulunsa da, güçlü olan için tek hedef; Allah rızasıdır. 14860
özlügüzelsözler.com [ Hekimoğlu İsmail ] 2014-01-24 00:25:20

Allah rızası gözetilmeyen hiçbir şeyde, hayır yoktur. 14771
özlügüzelsözler.com [ Ahnef Bin Kays ] 2014-01-23 23:56:43

Allah rızası dahilinde ayakları tozlananın ayaklarına, cehennem haramdır. 14244
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-23 19:15:56

Allah kıyamet günü, "Benim rızam için birbirlerini sevenler nerede? Gölgemden başka gölge olmayan bugün de onları gölgelendireceğim" buyuracaktır. 12783
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-22 15:15:49

Vukûf-i zamanı nefsin ahvaline vakıf olman, bu haller şeriata ve Allah'ın rızasına uygunsa şükretmen, değilse istiğfar etmendir. 7001
özlügüzelsözler.com [ Nakşibendi ] 2013-11-24 19:05:18

Allah-Rizasi ile ilgili 7 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön