Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Bilim ile ilgili özlü güzel sözler

Milli bilim yoktur. Milli çarpım cetveli de yoktur. Milli olan artık bilim değildir. 7720
özlügüzelsözler.com [ Anton Çehov ] 2013-12-16 03:00:37

İyi sindirilmiş bilim; bilgilerle mantıktan başka bir şey değildir. 7719
özlügüzelsözler.com [ Stainlau ] 2013-12-16 03:00:27

Erdemlerin en büyüğü, bilimdir. 7718
özlügüzelsözler.com [ Farâbî ] 2013-12-16 03:00:06

En zor bilim, kendini bilmektir. 7717
özlügüzelsözler.com [ Miguel de Unamuno ] 2013-12-16 02:59:57

En gerekli ve en büyük bilim, bizi umutlandıran bilimdir. 7716
özlügüzelsözler.com [ Mohammed Hecâzî ] 2013-12-16 02:59:45

Eğer bilim ümit olsaydı, dünyada ki bütün insanlar alim olurdu. 7715
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2013-12-16 02:57:47

Dünyayı isteyen bilime sarılsın, ahreti isteyen bilime sarılsın; hem dünyayı hem ahreti isteyen yine bilime sarılsın. . 7714
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2013-12-16 02:57:35

Çağdaş bilimin ışıdığı toplum, yazgısını kendi elleriyle biçimlendirir. 7713
özlügüzelsözler.com [ İlhan Selçuk ] 2013-12-16 02:57:15

Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. 7712
özlügüzelsözler.com [ Fûzûlî ] 2013-12-16 02:56:57

Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. 7711
özlügüzelsözler.com [ A.Einstein ] 2013-12-16 02:54:53

Bilimlerin en zoru da, yaşamı iyi yaşamasını bilmektir. 7710
özlügüzelsözler.com [ Montaigné ] 2013-12-16 02:54:40

Bilimler, sanattan çok tecrübelere dayanır. 7709
özlügüzelsözler.com [ Goethe ] 2013-12-16 02:54:29

Bilimler kitapları değil, kitaplar bilimleri takip etmelidir. 7708
özlügüzelsözler.com [ F.Bacon ] 2013-12-16 02:54:20

Bilimin işi,görüntülerin yerine gerçek leri, izlenimlerin yerine göstergeleri koymaktır. 7707
özlügüzelsözler.com [ John Ruskin ] 2013-12-16 02:54:11

Bilimin her yerinde gezinmeniz boşuna, bir kimse ancak öğrenebileceğini öğrenir. 7706
özlügüzelsözler.com [ Mephisto ] 2013-12-16 02:54:02

Bilimden korkmak, dinin Tanrı'yı küçük görmesi ve intiharı demektir. 7705
özlügüzelsözler.com [ Emerson ] 2013-12-16 02:53:52

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku; klâsik edebiyat, yeni edebiyattır. 7704
özlügüzelsözler.com [ Bulwer Lyton ] 2013-12-16 02:53:41

Bilim, şimdiye kadar başarı kazanmış bir takım reçetelerin ürünüdür. 7703
özlügüzelsözler.com [ Paul Valéry ] 2013-12-16 02:53:33

Bilim sadece gerçeği aramaktır, onu bulmak değil. 7702
özlügüzelsözler.com [ Cüneyt Ülsever ] 2013-12-16 02:53:22

Bilim ne amaçlar yaratabilir ne de bunları insanlara benimsetebilir; olsa olsa, son amaç bir takım araçlar sağlayabilir ancak. 7701
özlügüzelsözler.com [ A.Einstein ] 2013-12-16 02:53:11

Bilim için akıl, akıl için vicdan gerekir. İman,aklın ve vicdanın doğrusudur. 7700
özlügüzelsözler.com [ Konfüçyus ] 2013-12-16 02:53:02

Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir, tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi. 7699
özlügüzelsözler.com [ Henry Poincare ] 2013-12-16 02:52:52

Bilim, gerçeğin edebiyatıdır. 7698
özlügüzelsözler.com [ John Billush ] 2013-12-16 02:52:41

Bilim,gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. 7697
özlügüzelsözler.com [ Hacı Bektaş-ı Veli ] 2013-12-16 02:52:30

Bilim düzeni,bilgidir. 7696
özlügüzelsözler.com [ Spencer ] 2013-12-16 02:52:20

Bilim, deneylerin düzenli şekilde sıralanışıdır. 7695
özlügüzelsözler.com [ G.Henry Lewes ] 2013-12-16 02:52:10

Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz. 7694
özlügüzelsözler.com [ Goethe ] 2013-12-16 02:52:00

Bilim bize gerçeği vaat eder. Barışı ya da mutluluğu vaat etmez. 7693
özlügüzelsözler.com [ M.Esat Erişirgil ] 2013-12-16 02:51:50

DİĞER SAYFALAR:

Bilim ile ilgili 31 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön