Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Cemaat ile ilgili özlü güzel sözler

Vasiyetim olsun: Tefrikaya düşmeyiniz. Kavmiyet gütmeyiniz. Ehli Sünnetin gayri olan yanlış yollara sapmayınız. Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah'ın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler. 18990
ÖzlüGüzelSözler.com [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2014-02-17 13:38:09

Topluluk içinde, kusurlar çoğalır, meziyetler de azalır. 17397
özlügüzelsözler.com [ Voltaire ] 2014-01-25 16:00:38

Camiler, cemaati kaçırmamalıdır. 16502
özlügüzelsözler.com [ Hekimoğlu İsmail ] 2014-01-25 04:52:01

İdealsiz insan ve topluluklar, gelişigüzel denize atılan mayınlar gibidir. Ne kendisine, ne de atana bir yararı düşünülemez. 15558
özlügüzelsözler.com [ J.G.Seume ] 2014-01-24 16:39:02

Ey İslâm cemaati! Biz hayatta olduğumuz müddetçe Resûlüllah'ın ashâbına iftira ve yalan isnat edilebileceğini mi zannediyorsunuz? (Böyle bir zanna kapılmayınız). Çünkü biz (Ehl-i Sünnet cemaati) hayattayız. 15028
özlügüzelsözler.com [ Süleyman Hilmi Tunahan ] 2014-01-24 01:27:06

Âlim hataya düştüğü vakit, bir cemaat da onunla birlikte hataya düşer. 14362
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ömer ] 2014-01-23 19:39:04

Sakın bir toplulukta öğüt vermeye kalkma. 11077
özlügüzelsözler.com [ Arap Özdeyişi ] 2014-01-21 12:57:13

Gerçek âlim, cemaatını Allah'ın mekrinden emin kılmayıp, rahmetinden de ümitsizliğe düşürmeyen kimsedir. 10024
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-19 14:03:26

Topluluktan ayrılmayınız. Şunu bilin ki, sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. 6241
özlügüzelsözler.com [ Hz. Muhammed ] 2013-11-20 20:00:26

Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklarda büyük adamlara öyle havlar. 6237
özlügüzelsözler.com [ Seneca ] 2013-11-20 19:59:56

Cemaat; insan vücutlarının değil, ruhların birlik içinde toplanmasıdır. 6231
özlügüzelsözler.com [ Nurettin Topçu ] 2013-11-20 19:59:15

Bir topluluktan gürültü değil, melodi çıkaramıyorsanız, lider olamamışsınız demektir. 1491
SABRİ KAYACIK [ Bilinmiyor ] 2011-09-08 00:00:00

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler. 657
özlügüzelsözler.com [ Mustafa Kemal Atatürk ] 2013-09-13 05:02:18

Zaman, cemaat zamanıdır. 136
özlügüzelsözler.com [ B.Said-i Nursî ] 2013-09-10 23:14:51

Cemaat ile ilgili 14 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön