Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Cömert Olmak ile ilgili özlü güzel sözler

Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse, seha (cömertlik) ismine layık değildir. 4159
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2013-10-09 04:02:31

Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki. 4158
özlügüzelsözler.com [ Mevlâna ] 2013-10-09 04:02:13

İnsanların en cömerdi, istenmeden veren; en asili de intikam gücü yeterken bağışlayandır. 4157
özlügüzelsözler.com [ Hz.Hüseyin ] 2013-10-09 04:01:58

İnsan bazen, az parası olduğu halde, belki de az parası var diye düşüneceklerinden korkarak, çok parası olduğu zamankinden daha cömert olur. 4156
özlügüzelsözler.com [ B.Franklin ] 2013-10-09 04:01:46

İnsan; aynı huyu taşıyan insanlarla iletişim kurarsa, bu iletişim sayesinde hem cömert, hem de insanlara daha yakın olurlar. 4155
özlügüzelsözler.com [ Cicero ] 2013-10-09 04:01:33

Gerçek cömertlik, insanlara hiçbir zaman bilmeyecekleri bir iyilik yapmaktır. 4154
özlügüzelsözler.com [ Frank A.Clark ] 2013-10-09 04:01:18

Cömertlikle birçok ayıplar örtülür. 4153
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2013-10-09 04:01:07

Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz. 4152
özlügüzelsözler.com [ Ahnef Bin Kays ] 2013-10-09 04:00:56

Cömertlik, mutluluk anahtarıdır. 4151
özlügüzelsözler.com [ Nâsır-ı Hüsrev ] 2013-10-09 04:00:44

Cömertlik kadar, kendi kendini yıpratan bir meziyet olamaz. 4150
özlügüzelsözler.com [ Machiavelli ] 2013-10-09 04:00:31

Cömertlik, israf ile cimrilik arasında ki denge halidir. 4149
özlügüzelsözler.com [ İmam Gazali ] 2013-10-09 04:00:18

Cömertlik güzeldir fakat zenginlerde olursa daha güzel olur. 4148
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2013-10-09 04:00:04

Cömertlik gibi görünen şey, çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür. 4147
özlügüzelsözler.com [ La Rochefoucauld ] 2017-12-12 22:31:06

Cömertlik fazla vermekten ziyade, yerinde ve zamanında vermek demektir. 4146
özlügüzelsözler.com [ La Bruyére ] 2013-10-09 03:59:35

Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. 4145
özlügüzelsözler.com [ Goethe ] 2013-10-09 03:59:23

Cömertlik, dostluğun özüdür. 4144
özlügüzelsözler.com [ Oscar Wilde ] 2013-10-09 03:59:10

Cömertlik; dost ve ahbaba, iyilikte ve ikramda bulunmaktır. 4143
özlügüzelsözler.com [ Süfyan Bin Uveyne ] 2013-10-09 03:58:58

Cömertlik, adaletin çiçeğidir. 4142
özlügüzelsözler.com [ N.Hawthorne ] 2013-10-09 03:58:46

Cömertliğin üç belirtisi vardır; sözünün eri olmak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır. 4141
özlügüzelsözler.com [ İ.Kant ] 2013-10-09 03:58:32

Cömertliğin dibi yoktur. 4140
özlügüzelsözler.com [ Cicero ] 2013-10-09 03:58:01

Cömertliğin afeti, başa kakmadır. 4139
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2013-10-09 03:57:45

ömertliğimiz, hiçbir zaman servetimizi aşmamalıdır. 4138
özlügüzelsözler.com [ Cicero ] 2013-10-09 03:57:30

Cömertler elinden, mal eksik olmaz. 4137
özlügüzelsözler.com [ Salburcuoğlu ] 2013-10-09 03:57:18

Cömert ruhlu akıllılar, mallarını dostları için kazanırlar. Akılsız alçaklar ise düşmanlarına bırakırlar. 4136
özlügüzelsözler.com [ Molla Câmî ] 2013-10-09 03:57:06

Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. 4135
özlügüzelsözler.com [ Vauvenargues ] 2013-10-09 03:56:55

Cömert insan, almaktan çok vermeyi sever. 4134
özlügüzelsözler.com [ Chevalier de Mére ] 2013-10-09 03:56:39

Bilin,duyun!.. Her cömert cennettedir ve ben buna kefilim. 4133
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2013-10-09 03:55:43

Allah cömert ama, ekmek bırakmaz oturup geçmişi konuşanlara. 4132
özlügüzelsözler.com [ Hasan Yılmaz ] 2013-10-09 03:55:32

DİĞER SAYFALAR:

Comert-Olmak ile ilgili 29 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön