Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Dalkavukluk ile ilgili özlü güzel sözler

Yağcılık, her türlü sosyal ilişkinin merhemidir. 4556
özlügüzelsözler.com [ Neyzen Tevfik ] 2013-10-11 01:56:40

Kendine ait olmayan bir ölüye sunu sunmak, dalkavukluktur. 4555
özlügüzelsözler.com [ Konfüçyus ] 2013-10-11 01:56:08

Her dalkavuk, kendisini dinleyenin yardımıyla geçinir. 4554
özlügüzelsözler.com [ R.Halid Karay ] 2013-10-11 01:55:02

Her birimizin ayrı bir trampetçisi var, başkasının trampet sesine doğru yürü yenler, hayatta uyum sağlayamazlar. 4553
özlügüzelsözler.com [ D.Thoreau ] 2013-10-11 01:54:27

Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür. 4552
özlügüzelsözler.com [ İmam Şafiî ] 2013-10-11 01:53:54

Evcil hayvanların en vahşisi, dalkavuklardır. 4551
özlügüzelsözler.com [ Pittacus ] 2013-10-11 01:53:23

Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip yok etmek isterseniz, etrafını dalkavuklarla doldurun. 4550
özlügüzelsözler.com [ Edmond Jaloux ] 2013-10-11 01:52:33

Düşmanlarının hepsini,hepsini tepele din, sonra? Alay alay dalkavuk besledin, sonra? Her arzuladığın oldu, sonra? 4549
özlügüzelsözler.com [ Bhartrihari ] 2013-10-11 01:51:36

Devir devir şekil değiştiren iki mahluk vardır; ipek böceği ile dalkavuk. 4548
özlügüzelsözler.com [ İ.H.Danışmend ] 2013-10-11 01:50:40

Dalkavuktan sakınınız, çünkü o insanı boş kaşıkla besler. 4547
özlügüzelsözler.com [ Cosino de Gregrio ] 2013-10-11 01:49:54

Dalkavukluk yaparak iyi bir makama gelmek isteyen, bulunduğu makamı da kaybeder. 4546
özlügüzelsözler.com [ S.Esat Siyavuşgil ] 2013-10-11 01:49:18

Dalkavukluk,devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir. 4545
özlügüzelsözler.com [ Montesquieu ] 2013-10-11 01:48:36

Dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün getirdiği çıkardan daha fazla olursa, o ülke batar. 4544
özlügüzelsözler.com [ Montesquieu ] 2013-10-11 01:47:50

Dalkavukluğun merdiveninde basa makları tırmanmak insanı yüceltmez, alçaltır. 4543
özlügüzelsözler.com [ G.K.Chersternon ] 2013-10-11 01:47:11

Dalkavukluğun dürüstlüğü, kendisine ihanettir. 4542
özlügüzelsözler.com [ Mustafa Güngör ] 2013-10-11 01:46:17

Dalkavukluğun dostluğu, kurdun kuzuya dostluğu gibidir. 4541
özlügüzelsözler.com [ A.Nihat Asya ] 2013-10-11 01:45:43

Dalkavuklar ne kadar yükselseler, kendilerini yükselten tekme izlerini arkalarından silemezler. 4540
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2013-10-11 01:45:00

Dalkavuk, gizli düşmandır. 4539
özlügüzelsözler.com [ Yunan Özdeyişi ] 2013-10-11 01:44:22

Dalkavuk, efendisini boynu bükerek aldatır. 4538
özlügüzelsözler.com [ Kemal Tahir ] 2013-10-11 01:09:46

Bizi tenkit ederek kurtaran dosttansa, kaybımıza sebep olan dalkavuk çok zaman daha itibar görür. 4537
özlügüzelsözler.com [ C.Delavigne ] 2013-10-11 01:08:34

Dalkavukluk ile ilgili 20 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön