Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Deve ile ilgili özlü güzel sözler

Gelin bindi deveye, gör kısmeti nereye. 23659
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:13:33

Ya deve ya deveci (deve üstündeki hacı) 23555
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:10:30

Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli. 23554
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:10:19

Ölüm bir kara devedir ki, herkesin kapısına çöker. 23481
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:08:58

Çuvaldız yurdusu (gözü) kadar yerden deve denli soğuk girer. 23314
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:21:23

Bir tutam ot, deveye hendek atlatır. 23282
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:16:07

Deveye ''Boynun neden eğri?'' demişler, ''Nerem doğru ki?'' demiş. 23107
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:03:54

Deve kırk yılda intikam almış; ''Amma da çabuk oldu.'' demiş. 23106
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:51:24

Deveci ile dostluk eden kapısını büyük (yüksek) açmalıdır. 23105
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:52:22

Gelecek deveden, gelmiş tavuk yeğdir. 23056
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:06:48

Yularsız deve yedilmez. 22998
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:11:01

Yılan kendi eğriliğine bakmaz da ''devenin boynu eğri'' der. 22990
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:10:50

El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım. 22510
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:06:08

Esrik devenin çulu eğri gerek. 22479
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:06:27

Deveyi yük değil zelber yıkar. 22390
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:05:31

Deve Kâbe'ye gitmekle hacı olmaz. 22389
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:51:04

Deve, deve yerine çöker. 22388
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:52:03

Deve bir akçeye (götür, hani akçe), deve bin akçeye (getir, hani deve). 22385
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:50:47

Bir katar deveyi bir eşek yeder. 22293
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 05:30:41

Deve büyüktür, ama başını bir eşek yeder. 21983
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 05:58:07

Deve yerine deve çöker. 21556
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:51:36

Deveye ''İnişi mi seversin, yokuşu mu?'' demişler, ''Düz yere mi (Düze kıran mı) girdi?'' demiş. 21555
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:04:06

Deveye burç gerek olursa boynunu uzatır. 21554
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:04:53

Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez. 21553
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:04:26

Devenin derisi (yünü, silkintisi) eşeğe yük olur. 21552
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:03:42

Deve, boynuz ararken kulaktan olmuş. 21551
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 06:51:47

Deveden büyük fil var. 20960
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:03:23

Şahin küçük et yer, deve büyük ot yer. 20550
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-16 07:09:41

DİĞER SAYFALAR:

Deve ile ilgili 36 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön