Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Ekmek ile ilgili özlü güzel sözler

Yurttaşa sormuşlar; ekmek mi, özgürlük mü? İkisini de isterim, hem gramajı düşük hem de hamuru bozuk olmasın. 13271
özlügüzelsözler.com [ İlhan Selçuk ] 2014-01-22 16:32:17

Yarım ekmek hiç yoktan iyidir. 13269
özlügüzelsözler.com [ İngiliz Özdeyişi ] 2014-01-22 16:32:11

Şu dünyalık toplayan ve topladıklarını Allah yolunda harcamayan kimselerin yanına gitmeyiniz. Çünkü böyle bir hareket Allah'ın buğz etmesine sebep olur. Hem olur ki, içinizden biri onların mal ve eşyasını görünce, kendisine verilen nimeti hakir görüverir. 13266
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ömer ] 2014-01-22 16:32:02

Sulara at ekmeğini, günler geçince yeniden bulacaksın. 13264
özlügüzelsözler.com [ İncil ] 2014-01-22 16:31:51

Sana karşılıksız olarak verileceği önce den belirlenen ve güvence altına alınan rızk için bütün gücünle çalışarak senden istenilen kolluk görevlerini savsaklaman, kalp gözünün körlüğünü gösterir. 13263
özlügüzelsözler.com [ Ataullah İskenderi ] 2014-01-22 16:31:46

Rızk, bir insana kısa bir bakıştan daha az sürede gelir. 13256
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-22 16:30:54

Rızk bilgi ile artsaydı, cahilden daha zor geçinen olmazdı. 13255
özlügüzelsözler.com [ Şeyh Sadi ] 2014-01-22 16:30:47

Rahatlık içinde yenen iri parça ekmek kabuğu, korku içinde katılınan bir ziyafetten iyidir. 13252
özlügüzelsözler.com [ Aesopos ] 2014-01-22 16:30:35

Nimetlerin gerisinde onu vereni görmemek, gözlükle giderilecek bir hastalık değildir. 13251
özlügüzelsözler.com [ Hekimoğlu İsmail ] 2014-01-22 16:30:27

Nimetlerin en iyisi, çalışılarak kazanılandır. 13249
özlügüzelsözler.com [ Ebu’l Hasan Harkani ] 2014-01-22 16:30:05

Nimetleri, Allah'a şükrederek elde ediniz. 13248
özlügüzelsözler.com [ A.Arvasi ] 2014-01-22 16:29:58

Nimetin devamı zatından daha kıymetlidir. Lezzetin devamı lezzetten daha lezizdir. Cennete devam eden cennetin fevkindedir. 13246
özlügüzelsözler.com [ B.Said-i Nursî ] 2014-01-22 16:29:50

Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır. 13245
özlügüzelsözler.com [ Molla Câmî ] 2014-01-22 16:29:44

Nimete hamdetmek, gitmemesini sağlayan bir garantidir. 13243
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-22 16:29:37

Nimet verene karşı gelmek gibi küstahlık ve alçaklık olmaz. 13241
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-22 16:29:31

Nimet, insana gaflet verir; şükür uyandırır. 13239
özlügüzelsözler.com [ Mevlâna ] 2014-01-22 16:29:21

Nasıl ki bir at üzerinde zengin koşumların farkında olmazsa, vurdumduymaz, zevksiz bir adamda, içinde yaşadığı nimetlerin tadına varamaz. 13236
özlügüzelsözler.com [ Montaigné ] 2014-01-22 16:29:08

Kulun hakkı, rızkına dâhildir. 13232
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-22 16:28:38

Kimse aç kalmaz cihanda, bilse ni'met kadrini. 13230
özlügüzelsözler.com [ Keçeçizade İzzet Molla ] 2014-01-22 16:28:31

Kim sıkıntıya düşerde halini insanlara açarsa, sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat düş tüğü sıkıntıyı Allah'a havale eden kimse ye, Allah er veya gecinden bir rızk verir. 13228
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-22 16:28:23

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. 13226
özlügüzelsözler.com [ M.Akif Ersoy ] 2014-01-22 16:28:01

İnsan, yalnız ekmekle yaşayamaz. 13225
özlügüzelsözler.com [ İncil ] 2014-01-22 16:27:55

İnsan, iki nimet hakkında yanılgıdadır; sağlık ve boş vakit. 13224
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-22 16:27:48

İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescitte oturmasın. Kim böyle yapar ve «Allah'ım beni rızıklandır» derse, şüphesiz bu sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne altın yağar, ne de gümüş. 13223
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ömer ] 2014-01-22 16:27:42

Her nimet, upuzun külfetlerin gelip geçtiği yollarda gelişir ve her saadette, bir sürü mahrumiyetlerden sonra elde edilir. 13222
özlügüzelsözler.com [ Zunnun-i Mısri ] 2014-01-22 16:27:35

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten, ancak hayatın zahmetleridir. 13220
özlügüzelsözler.com [ Goethe ] 2014-01-22 16:27:26

Gündüzün kıymetini gece olunca, nime tin kıymetini de elden çıkınca anlıyoruz... Kötü tarafı, iş işten geçmiş oluyor. 13218
özlügüzelsözler.com [ Ali Suad ] 2014-01-22 16:27:18

Evlerimize ekmeği götürecek olanlar, atalarımız değildir. Onlar ancak bizim başarılarımıza, başarısızlıklarımıza bakarak sevinirler ya da üzülürler; o kadar! 13215
özlügüzelsözler.com [ Baraccio ] 2014-01-22 16:27:02

DİĞER SAYFALAR:

Ekmek ile ilgili 51 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön