Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Erdem ile ilgili özlü güzel sözler

Erdem, bir kötülüğü yapmamak değil, işlenmiş kötülükleri bağışlamaktır. 19295
özlügüzelsözler.com [ Cicero ] 2014-09-05 16:16:32

Yeryüzünde yegane solmayan çiçek, erdemdir. 10779
özlügüzelsözler.com [ W.Cowper ] 2014-01-21 03:49:42

Yaşamanın amacı, erdemdir. Erdem ise, iyilik çabasıdır. 10778
özlügüzelsözler.com [ Sokrates ] 2014-01-21 03:49:33

Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hâkim olan da erdemini göstermiş olur. 10777
özlügüzelsözler.com [ Demokritos ] 2014-01-21 03:49:21

Ordu için ağırlığı ne ise, erdem içinde servet odur. Atılmaz, geride bırakılmaz. 10776
özlügüzelsözler.com [ F.Bacon ] 2014-01-21 03:49:06

Mutlu bir hayata, ancak erdem yolundan ulaşılabilir. 10775
özlügüzelsözler.com [ Juvenalis ] 2014-01-21 03:48:55

Kötü huy; belayı çağırır, kaplumbağanın zehiri çekmesi gibi. Erdem, göğün altında şifalı bir muska gibi en sağlıklı atmosferi çevremizde tutar. 10774
özlügüzelsözler.com [ Goethe ] 2014-01-21 03:48:45

Kişi yoktur ki, kendinde temel erdemlerden hiç değilse bir tanesini vehmetmesin. 10773
özlügüzelsözler.com [ S.Fitzgerald ] 2014-01-21 03:48:31

Kim erdemli ve doğru ise, o mutludur. 10772
özlügüzelsözler.com [ Eflatun ] 2014-01-21 03:48:20

Kendilerinden çok bahsedildiği halde, erdem ve para kadar; seyrek görülen daha iki şey yoktur. 10771
özlügüzelsözler.com [ C.C.Colton ] 2014-01-21 03:48:11

İnsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden, toplumdan, hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır. 10770
özlügüzelsözler.com [ Konfüçyus ] 2014-01-21 03:47:55

İnsanlar her zaman, her yerde acıkmışlardır. Ama her zaman, her yerde erdemli olamamışlardır. 10769
özlügüzelsözler.com [ Sokrates ] 2014-01-21 03:47:32

İnsanın gerçek soyluluğu; erdemden gelir, doğuştan değil. 10768
özlügüzelsözler.com [ Epiktetos ] 2014-01-21 03:47:19

İnsanın en büyük amacı, insan olmaktır. Onunda yolu, erdemden geçer. 10767
özlügüzelsözler.com [ Scheper ] 2014-01-21 03:47:09

Hiçbir şey, erdem kadar sevimli değildir. 10766
özlügüzelsözler.com [ Cicero ] 2014-01-21 03:46:55

Hiçbir nefsin günahı yoktur ki, dış yüzünde erdem, iddialı erdem bulunmasın. 10765
özlügüzelsözler.com [ W.Shakespeare ] 2014-01-21 03:46:47

Herkesle arkadaşlık yapın, ama yalnız erdemlilerle dostluk kurun. 10764
özlügüzelsözler.com [ Konfüçyus ] 2014-01-21 03:46:34

Her erdem, tecrübe anına kadar; lekesizdir. 10763
özlügüzelsözler.com [ Schiller ] 2014-01-21 03:46:21

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötülük vardır. 10762
özlügüzelsözler.com [ Eflatun ] 2014-01-21 03:46:12

Güçlükleri yenmeyi birinci ödevi olarak kabul eden ve ödülü sonraya bırakan kimseye, "erdemli" denir. 10761
özlügüzelsözler.com [ Konfüçyus ] 2014-01-21 03:45:55

Gerçekten erdemli olan bir kimse, başkalarını sevebilir veya onlardan nefret edebilir. 10760
özlügüzelsözler.com [ Konfüçyus ] 2014-01-21 03:45:45

Gerçek akıl nerede ise, gerçek erdem oradadır. 10759
özlügüzelsözler.com [ Homeros ] 2014-01-21 03:44:03

Erdemsiz mutluluk, olmaz. 10758
özlügüzelsözler.com [ Aristoteles ] 2014-01-21 03:43:32

Erdemsiz mutluluk olmayacağını hatırla. 10757
özlügüzelsözler.com [ Voltaire ] 2014-01-21 03:43:23

Erdemli olmayı göze al, bu yola gir; iyi yaşamayı sonraya bırakan, yolunda bir ırmağa rastlayıp da akıp geçmesini bekleyen köylüye benzer; ırmak, hiç durmadan akıp gidecektir. 10756
özlügüzelsözler.com [ Horatius ] 2014-01-21 03:43:15

Erdemli olmayan zengin kadar, nefret edilecek kimse yoktur. 10755
özlügüzelsözler.com [ A.Rivarol ] 2014-01-21 03:43:07

Erdemli olmayan kimseler; uzun zaman yoksulluğa, sıkıntıya ve eğlenceye karşı koyamazlar. Erdem, erdem içinde yer alır. 10754
özlügüzelsözler.com [ Konfüçyus ] 2014-01-21 03:42:57

Erdemli olmak, keskin bir kılıca oturmak kadar güçtür. 10753
özlügüzelsözler.com [ Bhartrihari ] 2014-01-21 03:42:48

DİĞER SAYFALAR:

Erdem ile ilgili 68 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön