Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Güç ile ilgili özlü güzel sözler

Yeryüzünde hüküm süren kuvvet; hayat kuvveti değil, ölüm kuvvetidir. 18967
özlügüzelsözler.com [ G.Bernard Shaw ] 2014-01-26 00:45:02

Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkumdur. 18962
özlügüzelsözler.com [ Kossuth ] 2014-01-26 00:44:22

Tam kudrete sahip olan, her şeyden korkar. 18961
özlügüzelsözler.com [ Corneille ] 2014-01-26 00:44:17

Sizin yanınızda zayıf olanlar, haklarını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdürler, yanınızda ki güçlülerde,onlar üzerinde ki hakları alıncaya kadar, yanımda güçsüzdürler. 18959
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ebubekir ] 2014-01-26 00:44:11

Silah kullananların, ata binenlerin, kuvvetleri kullandıkça ve bindikçe daim olur. 18955
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ömer ] 2014-01-26 00:43:27

Sınırsız güç, kafasız bir insanı felâkete sürükler. 18953
özlügüzelsözler.com [ Guizot ] 2014-01-26 00:43:18

Sende olmayan şeylerin,sende bulunan şeylerden daha güzel olduklarını düşünme. Fakat sende olan şeylerin en iyi olanına bak. Ve bir gün gelip de bunları kaybedersen, tekrar elde etmenin ne kadar güç olacağını düşün. 18952
özlügüzelsözler.com [ Marcus Aurelius ] 2014-01-26 00:43:13

Sana düşmanlık edecek kadar dostuna kuvvet verme. 18950
özlügüzelsözler.com [ Şeyh Sadi ] 2014-01-26 00:43:08

Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım. 18948
özlügüzelsözler.com [ F.Nietzsche ] 2014-01-26 00:42:58

Neleri bilmediğini bilen çoktur; güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir. 18946
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2014-01-26 00:42:53

Ne kadar güçlü olacağınızı, ne kadar şiddetli istediğiniz belirler. 18945
özlügüzelsözler.com [ M.Bozdağ ] 2014-01-26 00:42:47

Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında barış, tehlikeli bir hayaldir. 18944
özlügüzelsözler.com [ P.C.Tacitus ] 2014-01-26 00:42:40

Kuvvetli olanın, mutlaka haklı olması gerekmez. 18943
özlügüzelsözler.com [ Aristoteles ] 2014-01-26 00:42:35

Kuvvetli bir adam yenildi mi, bu mağlubiyeti onun için yeni hamlelere yol açan bir kapıdır. 18942
özlügüzelsözler.com [ W.Shakespeare ] 2014-01-26 00:42:25

Kuvvetlerle mücadele etmeyin, onları kullanın. 18941
özlügüzelsözler.com [ R.B.Fuller ] 2014-01-26 00:42:18

Kuvvetleri eşit olan köpekler, birbirlerine dişlerini gösterirler. Ortada paylaşılacak bir şey olduğu zaman da birbirlerine saldırırlar. 18940
özlügüzelsözler.com [ Voltaire ] 2014-01-26 00:41:52

Kuvvetini iradesinden alana, düşman yanaşamaz. 18939
özlügüzelsözler.com [ Şehabeddin Ahmed ] 2014-01-26 00:41:45

Kuvvetine güvenenler, korkutma küçüklüğünde bulunmazlar. 18937
özlügüzelsözler.com [ Abdülhamit Han ] 2014-01-26 00:41:39

Kuvvetin ismi şöhret sağlaması kolaydır. Lâkin, isim ve şöhretin kuvvet sağladığı görülmemiştir. 18935
özlügüzelsözler.com [ Machiavelli ] 2014-01-26 00:41:34

Kuvvetin en kötüye kullanılış şekli, muhakkak ki kişinin, karşısındakini zorla evet dedirtmesidir. 18934
özlügüzelsözler.com [ Emile Alain ] 2014-01-26 00:41:29

Kuvvete dayanmayan adalet aciz ,adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. 18932
özlügüzelsözler.com [ Blaise Pascal ] 2014-01-26 00:41:21

Kuvvet ve zulüm,baş eğdirebilir, fakat gönülleri fethedemez. Kuvvetin bile başı, lütuf ve ihsan kılıcıyla koparılır. 18930
özlügüzelsözler.com [ C.S.Ongun ] 2014-01-26 00:41:17

Kuvvet hakkı doğurmaz, ancak meşrû kuvvete itaat mecburiyeti vardır. 18929
özlügüzelsözler.com [ J.J.Rousseau ] 2014-01-26 00:41:09

Kuvvet, akıl ve düşünce yardımıyla zafere ulaşır. 18927
özlügüzelsözler.com [ Tromp ] 2014-01-26 00:41:00

Kuvvet hakka hizmet etmelidir. Yoksa, hak kuvvetin zebûnu olmamalıdır. 18925
özlügüzelsözler.com [ V.Cousin ] 2014-01-26 00:40:55

Kim ki kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti başına bela olur. 18923
özlügüzelsözler.com [ Beydebâ ] 2014-01-26 00:40:47

İnsanoğlu; karşısındakinin rızasını almak isterse, kuvvetin manası kalır mı? 18922
özlügüzelsözler.com [ Emile Alain ] 2014-01-26 00:40:43

İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir. 18920
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2014-01-26 00:40:34

DİĞER SAYFALAR:

Guc ile ilgili 76 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön