Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Gururlanmak ile ilgili özlü güzel sözler

Küçük insanların gururu büyük olur. 23835
özlügüzelsözler.com [ Yusuf Has Hacib ] 2018-08-26 01:25:25

İnsanı ateş değil, gurur yakar. 19513
Aleyna [ Hz. Mevlana ] 2014-12-20 21:57:44

"Tavşandan şapka çıkartmaları" isteninceye kadar, sihirbazlar şapkalardan tavşan çıkartacaklardır!. Balonların gururu, iğnelerle karşılaşıncaya kadardır. 12988
özlügüzelsözler.com [ M.Selahattin Şimşek ] 2014-01-22 15:43:06

Ve aşkta taşınacak silah değildir, gurur. 12987
özlügüzelsözler.com [ Cemal Süreyya ] 2014-01-22 15:42:59

Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gireceğini bil, öyle hazırlan. 12986
özlügüzelsözler.com [ B.Said-i Nursî ] 2014-01-22 15:42:52

İnsanoğlu gurura kapılma. Unutma ki, sen, çiğnenen ezilen topraktan var oldun. 12985
özlügüzelsözler.com [ Sühreverdi ] 2014-01-22 15:42:39

Hiç kimseye gururla bakma, o da kendisine göre görkemlidir. 12982
özlügüzelsözler.com [ Nizami ] 2014-01-22 15:42:29

Küçük insanların, büyük gururları olur. 12981
özlügüzelsözler.com [ Voltaire ] 2014-01-22 15:42:22

Gururun en güzelinde bile, bir suç kokusu vardır. 12979
özlügüzelsözler.com [ Nurullah Ataç ] 2014-01-22 15:42:15

Gururumun kapısını utançla sürgülemiş tim, aşkın baltası; ne kapı bıraktı, ne sürgü. 12977
özlügüzelsözler.com [ Trivalluar ] 2014-01-22 15:42:08

Gururlu bir yüceliğe erişmek isteyen ağaç, fırtınalı hava ister. 12975
özlügüzelsözler.com [ İrwin Yalom ] 2014-01-22 15:41:58

Gururla, zayıflık iki kardeştirler. 12974
özlügüzelsözler.com [ Lowell ] 2014-01-22 15:41:50

Gurur, meziyetsiz kimselerde iğreti elbise gibidir, mutlaka bir yerinden pot verir. 12973
özlügüzelsözler.com [ Fransız Özdeyişi ] 2014-01-22 15:41:42

Gurur koltuk değneği gibidir; insanı yükseltebilirse de boyunu uzatmaz. 12972
özlügüzelsözler.com [ Montaigne ] 2014-01-22 15:41:34

Gurur; insanın düşüncesindedir, söze dökülen onun pek küçük parçasıdır. 12970
özlügüzelsözler.com [ Montaigne ] 2014-01-22 15:41:27

Gurur, hiçbir zaman boyu kadar konuşmaz. 12968
özlügüzelsözler.com [ Ali Suad ] 2014-01-22 15:41:16

Gurur; hiç durmadan sızlayan, azmanlaşan ur. 12967
özlügüzelsözler.com [ Talat Sait Halman ] 2014-01-22 15:41:09

Gurur; bütün tenasübü, bütün zarafeti mahveder, yapmacık ise güzel yüzlerin çiçek hastalığından beter düşmanıdır. 12964
özlügüzelsözler.com [ Richard Steele ] 2014-01-22 15:40:53

Gurur, bütün insanlarda eşittir. Fakat yalnız onu belli etmekte ki vasıta ve tarzlardadır. 12962
özlügüzelsözler.com [ La Rochefoucauld ] 2014-01-22 15:40:45

Gurur, bizim olamayanla yaptığımız gösteriştir. 12961
özlügüzelsözler.com [ Ali Suad ] 2014-01-22 15:40:36

Gurur aslında bir ipotektir; üzerinde bulunduğu insanın kabiliyetinden tenzil edilmelidir ki, o kabiliyetlerin gerçek değeri ortaya çıksın. 12960
özlügüzelsözler.com [ Bismarck ] 2014-01-22 15:40:29

Genellikle, bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar. 12959
özlügüzelsözler.com [ Ruskin ] 2014-01-22 15:40:20

Gariptir, ipeği yapan böcek değil de giyen kadın gururlanır. 12958
özlügüzelsözler.com [ Cenap Şahabettin ] 2014-01-22 15:40:11

Düşmanlarımızın felâketlerine acımamız, iyilikten çok gururun mahsulüdür. Onlardan üstün olduğumuzu hissettirmek içindir ki, kendilerinden merhametimizi esirgemeyiz. 12957
özlügüzelsözler.com [ La Rochefoucauld ] 2014-01-22 15:40:02

Aşkta galip, her zaman gururdur. Gurursuz insan, dikensiz güle benzer. 12956
özlügüzelsözler.com [ B.Sıtkı Erdoğan ] 2014-01-22 15:39:49

Gururlanmak ile ilgili 25 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön