Hayata Işık Tutan Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

Helal ile ilgili özlü güzel sözler

Helalin adı kaldı onu gören yok, haram kapışıldı hala doyan yok. 23837
özlügüzelsözler.com [ Yusuf Has Hacib ] 2018-08-26 01:34:49

Harama uçkur çözülmez. 23673
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-09 23:13:27

Harama el uzatılmaz. 23672
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-09 23:13:45

Helâl kazanç ile yağlı pilav yenmez. 20467
özlügüzelsözler.com [ Atasözü ] 2017-12-12 23:05:08

Haramlardan sakının. Zira midesine haram lokma giren kişinin kırk gün duası kabul olunmaz. 16733
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-25 06:14:13

Şüphesiz ki İbrahim Mekke'yi haram kılmış, orayı dokunulmaz yapmıştır. Ben de Medine'yi haram kıldım. 14263
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-23 19:19:04

Malı helalden kazanırsan suali, haramdan kazanırsan cezası vardır. 14262
özlügüzelsözler.com [ İmam-ı Rabbani ] 2014-01-23 19:18:56

Hesaba çekileceğini bildiği halde, haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşarım. 14261
özlügüzelsözler.com [ Hz.Osman ] 2014-01-23 19:18:46

Her Müslüman'ın Müslüman'a canı, malı ve ırzı haramdır. 14260
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-23 19:18:37

Helal yemek bir nur ise, haram yemek boğucu bir karanlıktır. Haram yemek kalbi öldürür, helal lokma ise gönlü diriltir. 14259
özlügüzelsözler.com [ A.Geylani ] 2014-01-23 19:18:30

Haramlardan çekinmek; akıllıların şanından, şereflilerin tabiatındandır. 14258
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ali ] 2014-01-23 19:18:17

Haramdan bir altını sahibine vermek, yüz altın sadaka vermekten faziletlidir. 14257
özlügüzelsözler.com [ İmam-ı Rabbani ] 2014-01-23 19:18:10

Haramda şifa yoktur. 14256
özlügüzelsözler.com [ İmam-ı Rabbani ] 2014-01-23 19:18:03

Harama düşmek korkusundan, yetmiş bab helali terk ederdim. 14255
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ebubekir ] 2014-01-23 19:17:53

Haram yiyenlerin bütün azaları istese de istemese de, günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise ibadet eder. 14254
özlügüzelsözler.com [ Abdullah Tüsteri ] 2014-01-23 19:17:45

Haram sebebiyle edinilen her şey, haramdır. 14253
özlügüzelsözler.com [ İmam-ı Rabbani ] 2014-01-23 19:17:37

Haram para ile hayrat, hasenat yapmak, pisliği idrar ile yıkayıp, temizlemek gibidir. 14252
özlügüzelsözler.com [ Süfyan-ı Sevri ] 2014-01-23 19:17:28

Halkı dara düşürmek, sıkıştırma ve incitmek haramdır. 14251
özlügüzelsözler.com [ İmam-ı Rabbani ] 2014-01-23 19:17:20

Gözü haramdan korumak, ne güzel şehvet perdesidir. 14250
özlügüzelsözler.com [ Hz.Osman ] 2014-01-23 19:17:10

Emek ve zeka olmayan iş, helal olmaz. 14249
özlügüzelsözler.com [ F.R.Havergal ] 2014-01-23 19:17:02

Dünya ahret ehline haramdır, ahrette dünya ehline haramdır.! Her ikisi de (kendilerine tamamen Allah'a verenlere) haramdır. 14248
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-23 19:16:53

Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye fakat helal ye. 14247
özlügüzelsözler.com [ Yusuf Has Hacib ] 2014-01-23 19:16:42

Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Sana yakın, ağır başlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimselere haram kılınmıştır. 14246
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-23 19:16:34

Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halk etmedi. 14245
özlügüzelsözler.com [ Hz.Ömer ] 2014-01-23 19:16:17

Allah rızası dahilinde ayakları tozlananın ayaklarına, cehennem haramdır. 14244
özlügüzelsözler.com [ Hz.Muhammed ] 2014-01-23 19:15:56

Allah, haram peynire fare musallat eder. 788
ERTUĞRUL FELEK [ Eflâk ] 2009-01-14 00:00:00

Helal ile ilgili 26 özlü güzel söz kayıtlı

Ana Sayfaya Dön