Açlık ile ilgili özlü güzel sözler

Zengin yer sütlâç, fakir yer bulamaç, Sabah olunca o da aç, o da aç. 23774

Mektupçu Agâh ÖzlüGüzelSözler.com

Deve yükü aş olsa, aç olana az görünür. 3058

Kaşgarlı Mahmud özlügüzelsözler.com

Karnı açlardan çok, kalbi açlara acırım. 3575

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir. 3557

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

İki türlü insan daima açtır. Biri ilmi arayan, diğeri de parayı... 3574

Yusuf İslam özlügüzelsözler.com

Açlık buluttur. Kul acıktığı zaman -bulut yağmuru yağdırdığı gibi- kalb de hikmeti yağdırır. 3553

Bayezid Bestami özlügüzelsözler.com

Aç kalmak, alçalmaktan iyidir. 3551

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Açlık yıllarında ölenleri açlık öldürmez, onları alışmış oldukları tokluk öldürür. 3565

İbn-i Haldun özlügüzelsözler.com

Aç insan, kolay kandırılır. 3550

K.Mansfield özlügüzelsözler.com

Dünya, aç oldukları için uyuyamayanlarla, açlardan korktukları için uyuyamayanlar arasında bölünmüş durumdadır. 19174

Paulo Freire özlügüzelsözler.com

Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur. 19891

Atasözü özlügüzelsözler.com

Ne zaman aç kaldımsa, kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. 3576

Şibli özlügüzelsözler.com

Aç için, kepek de yağlı ekmektir. 3549

Nizami özlügüzelsözler.com

Aç mideye kuru söz, vız gelir. 3552

Daniel Defoe özlügüzelsözler.com

Açlık, kötü danışmandır. 3561

Vergilius özlügüzelsözler.com

Açlıktan ölüyorsan,dost sana kapısını açıyor; seni sofraya götürüyor, senin için süt tasını dolduruyor, ekmeği bölüyorsa; içtiğin şey, gülümsemedir. 3567

Antoine de Saint-Exupéry özlügüzelsözler.com

Aç, aşçıya kusur bulmaz. 1328

G. H. Spurgeon Nagiş

Aç canavara karşı tahabbüb; merhametini değil, iştihasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister. 3547

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Aşağı düzeydeki yaratıkların zekasını, yalnız açlık keskinleştirir. Tok bir hayvan, korkunç aptaldır. 3569

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Bir mahallede birisi açlık sebebiyle ölürse, o mahallenin hepsi onun katili sayılırlar. 3571

İbnhazmel-Zâhiri özlügüzelsözler.com

Açlık ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3

Açlık ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Açlık ile ilgili 45 özlü güzel söz kayıtlı