Adalet ile ilgili özlü güzel sözler

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. 3692

H.G.Mirebeau özlügüzelsözler.com

Adalet, yeryüzünde Allah'ın terazisidir. 3695

Hz. Ebubekir özlügüzelsözler.com

Kadı mürteşî olursa, tabiîdir ki adalet mezada çıkar. 3735

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Adalet, insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. 3681

P.De Guizot özlügüzelsözler.com

Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır. 3731

Suat Taşer özlügüzelsözler.com

Adalet güzeldir, fakat emir'lerde olursa daha güzel olur. 3674

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir. 3716

Andi İvey özlügüzelsözler.com

Adaletsizliklerin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir. 3715

Platon (Eflatun) özlügüzelsözler.com

Geç kalan adalet, adaletsizliktir. 3730

W.S.Landor özlügüzelsözler.com

Adalet, önce devletten gelir, yasalar, bir devletin toplumsal düzenidir. 3690

Aristoteles özlügüzelsözler.com

Eşit davranarak değil,hakkını vererek "adil" olunur. 3729

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür. 3720

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Elde edilecek bir menfaati olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hiçe sayan, verdiği sözü unutmayan; tam bir insandır. 3728

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Adalet, halkın gıdasıdır. İnsan, ona daima muhtaçtır. 3677

Chateaubriand özlügüzelsözler.com

Memleket yalnız adaletle ebedileşir ve adaletsizlikle yıkılır. 3736

Alman Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Adalet, haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. 3675

Daniel Defoe özlügüzelsözler.com

Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer; çoğu zaman başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder. 3696

Fransız Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Adaletten kaçan doluya tutulur, peşinden yağmur gelir. 2273

miharmi nerkov miharbi rimed

Aşırı adalet, aşırı adaletsizliktir. 3717

Marcus Tullius Cicero özlügüzelsözler.com

Fenalıkların ilki ve en büyüğü,haksızlıkların cezasız kalmasıdır. 1160

Platon (Eflatun) Dersimiz.Com

Adalet ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3 4 5

Adalet ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Adalet ile ilgili 96 özlü güzel söz kayıtlı