Ahlak ile ilgili özlü güzel sözler

Bir milleti yok etmek isterseniz,askeri istilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak,dilini bozmak,dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini,ahlâkını soysuzlaştırmak kafidir. 3864

Peyami Safa özlügüzelsözler.com

Hiçbir ulus yoktur ki etik esaslarına dayanmadan yükselebilsin. 19135

Anonim selenay

Ahlak yolu pek dardır, tetik bas önü yardır. 3854

Ziya Gökalp özlügüzelsözler.com

Ahlakın olmadığı yerde, kanun bir şey yapamaz. 3857

Napolyon Bonapart özlügüzelsözler.com

Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. 3842

Ernest Renan özlügüzelsözler.com

Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım. 3866

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlâktır. 3882

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker. 17450

Marcus Tullius Cicero özlügüzelsözler.com

Ahlaka yükseklik veren; ne irfan ne de vicdandır. İnsanlardaki fazilet hissi, Allah korkusundandır. 3855

M.Akif Ersoy özlügüzelsözler.com

Temel ahlak ilkeleri yoksa, boş yasalar ne işe yarar. 3881

Horatius özlügüzelsözler.com

Ahlak kanunları çiğnenmeye hiç gelmez, hemen öcünü alır. 3849

Lev Tolstoy özlügüzelsözler.com

Her şey de ahlâk denilen bir kavram vardır; yeter ki aramasını bilin. 3875

Lewis Caroll özlügüzelsözler.com

Güzel ahlak, en güzel bir dosttur. 3870

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de, güzel ahlâktır. 3873

İbn-i Abbas özlügüzelsözler.com

Bir insan için Allah'ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güler bir yüz ya da nazlı bir davranış bile,-kalp kötüyse- fena ahlâkı gizleyemez. 3863

André Maurois özlügüzelsözler.com

Ahlak duygularımız, ihtiraslarımızı kontrol eder. 3846

George Bernard Shaw özlügüzelsözler.com

Güzel ahlâk, ganimettir. 3871

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Ahlaksız insanlar, içilmez su gibidirler. 3859

Mektupçu Agâh özlügüzelsözler.com

Ahlak, özel ve pahalı bir lükstür. 3851

Henry B. Adams özlügüzelsözler.com

Güzel ahlâk; güler yüz,tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. 3872

Hasan-ı Basri özlügüzelsözler.com

Ahlak ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3

Ahlak ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Ahlak ile ilgili 46 özlü güzel söz kayıtlı