Alim ile ilgili özlü güzel sözler

Alimler meclisinde sükût, cahillerin en güzel süsüdür. 10015

Bhartrihari özlügüzelsözler.com

Bir bilgin, çalışarak vakit öldüren bir avaredir. 10022

George Bernard Shaw özlügüzelsözler.com

İnanmayan "bilgin", inanan "bilmez" den daha cahildir. İmanın cahili olan, neyin alimidir? 10029

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Alim cahile borçludur; cahil, alimden alacaklı olduğunu bilsin. 10008

Mehmet Rasim Mutlu özlügüzelsözler.com

Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur. 10009

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Gerçek âlim, cemaatını Allah'ın mekrinden emin kılmayıp, rahmetinden de ümitsizliğe düşürmeyen kimsedir. 10024

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Bilgi sahibi insan, bilgi dışı hareket ederse, elinde ışık tutan köre benzer. 19605

Anonim ÖzlüGüzelSözler.com

Alim ölse de yaşar, cahil yaşarken de ölür. 10011

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Bilginler, nebilerin varisleridir. 10018

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Âlim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat âlimler diridirler. 10010

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Alimler; asırların, devirlerin ışıklarıdır. Her alim; zamanının insanları aydınlatan bir kandilidir. 10014

Hasan-ı Basri özlügüzelsözler.com

İlmi ile amel etmeyen alim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. 10028

İmam Gazali özlügüzelsözler.com

Gerçek alim yastığını taştan kıldı; anladığı şeyi aleme dedi. 10026

Ahmet Yesevi özlügüzelsözler.com

Demir demiri, bilgin bilgini biler. 10023

Talmud özlügüzelsözler.com

Bilgisizler arasında bilgi elde etmeğe çalışan, ölüler arasında ki deliye benzer. 10020

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Gerçek alim suali cevaplandırırken, kıyamette "Bu cevabı nereden buldun?" diye sorulacağından korkan zattır. 10025

Hafs-ı Nisâbûri özlügüzelsözler.com

Alimlerin süsü; ilimlerinin ameline uymasıdır. 10016

İmam-ı Şafiî özlügüzelsözler.com

Nice bilgin vardır ki, gerçek bilgiden, gerçek irfandan nasipleri yoktur. Bu çeşit bilgin; bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil. 10031

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Bilginlerle beraber düşünmeli, halkla beraber hareket etmelidir. 10019

G.Berkeley özlügüzelsözler.com

Her büyük adam; büyük bir bilgin, her büyük bilgin; büyük bir adam değildir. 10027

Holmes özlügüzelsözler.com

Alim ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Alim ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Alim ile ilgili 26 özlü güzel söz kayıtlı