Allah Rızası ile ilgili özlü güzel sözler

Vukûf-i zamanı nefsin ahvaline vakıf olman, bu haller şeriata ve Allah'ın rızasına uygunsa şükretmen, değilse istiğfar etmendir. 7001

Nakşibendi özlügüzelsözler.com

Allah rızası dahilinde ayakları tozlananın ayaklarına, cehennem haramdır. 14244

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Pek çok hedef bulunsa da, güçlü olan için tek hedef; Allah rızasıdır. 14860

Hekimoğlu İsmail özlügüzelsözler.com

Allah rızası gözetilmeyen hiçbir şeyde, hayır yoktur. 14771

Ahnef Bin Kays özlügüzelsözler.com

İhlas; dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allah rızası için yapmaktır. 15585

Ahnef Bin Kays özlügüzelsözler.com

Şöyle düşünmeli; Ya Rabbi, aciz kulunu ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeye muktedir kıl. Eğer; "Yâ Rabbi, bana ilim ihsan et" denirse, şahsi menfaate taalluk edeceğinden (şahsi istek olacağından) rıza-yı ilahiye muvafık (uygun) olmaz. Zira her ilim sahibi; bu ümmete hizmet etmiş değildir, edemez. Bu itibarla da rıza-yı Bâri'yi bulamaz, ilim ve cennet istemek menfaat-ı şahsiyedir Gaye ise rıza-yı Bârî'dir (Allah'ın rızasıdır). 19035

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

Allah kıyamet günü, "Benim rızam için birbirlerini sevenler nerede? Gölgemden başka gölge olmayan bugün de onları gölgelendireceğim" buyuracaktır. 12783

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Allah Rızası ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Allah Rızası ile ilgili 7 özlü güzel söz kayıtlı