Altın ile ilgili özlü güzel sözler

Altından ağacın olsa, zümrütten yaprak; akıbet gözünü doyurur, bir avuç toprak. 6022

Anonim özlügüzelsözler.com

Altından kendini gözet, zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar. 6023

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Var bakır, yok altın. 6042

Kaşgarlı Mahmut özlügüzelsözler.com

İnsanların bütün felâketleri; geçimsizlikler, savaşlar, tuzaklar, kan dökmeler; hep altını elde etmek arzusundan doğar. 6037

Lukianos Samsatlı özlügüzelsözler.com

Altın kuralı hatırlayın, altına sahip olan kuralları koyar. 6012

Hebbel özlügüzelsözler.com

Altın kir tutmaz. 6011

Goldoni özlügüzelsözler.com

Her parlayan şey, altın değildir. 6035

Miguel de Cervantes özlügüzelsözler.com

Altın prangalar, demir olanlardan çok daha kötüdür. 6017

Mahatma Gandi özlügüzelsözler.com

Bir parça altın; karayı ak, çirkini güzel, adaletsizi adil, soysuzu soylu, yaşlıyı genç, alçağı yiğit yapmaya yetecektir. 6031

William Shakespeare özlügüzelsözler.com

Bir şişe mürekkep, bir külçe altından daha hayırlıdır. 6032

Themistokles özlügüzelsözler.com

İnsanların altını ölçmek için mihenk taşları vardır. İnsanları ölçen mihenk taşı da altındır. 6036

Thomas Fuller özlügüzelsözler.com

Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir. 6007

Pythagore özlügüzelsözler.com

Düşman ne ölçüde sert olursa, sen o kadar memnun ol. Çünkü halis altın ayarını, taş üstünde gösterir. 6033

Şair Nedim özlügüzelsözler.com

Altın ocaktan madeni kazmakla çıkar, cimrinin elinden, canını koparsan çıkmaz. 6015

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Uhud Dağı kadar altınım olsa borcum kadarı hariç, geri tarafını yanımda üç gece dahi tutmak istemezdim. 6040

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir, bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. 6014

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Altınla kadın, ancak dert ve kederden ibarettir. 6029

Şebüsteri özlügüzelsözler.com

Altına batsa da kötü, aslı ham demirden cevahir olmaz. 6020

Deli Boran özlügüzelsözler.com

Üstüne biraz yaldız sürülmüş toz öğünür de, tozlanmış altın gözden düşer. 6041

William Shakespeare özlügüzelsözler.com

Altını görünce her şey baş eğer, demir kollu terazide olsa. 6025

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Altın ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Altın ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Altın ile ilgili 37 özlü güzel söz kayıtlı