Anane ile ilgili özlü güzel sözler

Âdet, insana her şeyi kolaylaştırır, fakat o terk edildiği zaman zorluklar başlar. 12250

Lord Brougham özlügüzelsözler.com

Adettir, babanın topladığını oğlu saçar. 12254

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Âdet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır. 12249

B.Pascal özlügüzelsözler.com

Âdet ve an'aneler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda terk ederler. 12251

Robert İngersoll özlügüzelsözler.com

Âdetler; hareketlerimize, vecizelerden daha tesirlidir. Çünkü onlar tabiî hale gelmiş ve cana daha yakın olan canlı vecizelerdir. Hayat, âdetlerin hülasasıdır. 12253

Denys Amiel özlügüzelsözler.com

Gelenekler, beklenmeyenin gerçekleşme sini önlenmeye yönelik toplu çabalardır. 12256

Barbara Tober özlügüzelsözler.com

Gelenekler; yorgunluk ya da perhizler yüzünden zevklerden yoksun olanların ilk işi, başkalarını bu zevklerden ötürü suçlamak olur. 12257

Jean de La Bruyère özlügüzelsözler.com

Gelenek, sersemlerin yasasıdır. 12255

Vanbrugh özlügüzelsözler.com

Âdetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir, halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir. 12252

A.W.D.Wellington özlügüzelsözler.com

Ölü evine ziyaret, adettir. 12258

Kafkas Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Yaşlı ve tecrübeli dünyamız bize göstermiştir ki, örf ve adetlerimiz günümüz kuramlarından çok daha kıymetlidir. 12259

Napolyon Bonapart özlügüzelsözler.com

Anane ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Anane ile ilgili 11 özlü güzel söz kayıtlı