Asil ile ilgili özlü güzel sözler

Aslana Asalet Sorulmaz Zaza. 19116

Yakup Beklen facebook bingöl haber ajansı

Onlar asil doğmuşlar çocuğum; bize de asil ölmek kalmış. 9317

Arif Nihat Asya özlügüzelsözler.com

Zeka ve akıl, insanın asaletli olmasına işarettir. 9325

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Soylu kan, tesadüfi bir zenginliğin sonucudur. 9322

Goldoni özlügüzelsözler.com

Soylu insan, ortalamadır. 9321

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Soylu düşünceleri olan kişiler, yalnız değildirler. 9319

Phillip Sidney özlügüzelsözler.com

İnsan, her yerde aynı insandır ve bir insan yaradılışında asalet olmadı mı, dünyanın tacını giyse yine çıplak kalır. 9316

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Aseletin gücünü gösterir, asiliğin ise kişiliğini gösterir. 19163

Ümit Kotan Ümit Kotan

Soylu görevler, korku tanımaz. 9320

Whitter özlügüzelsözler.com

Soylu babaların, soylu çocukları olur. 9318

Euripides özlügüzelsözler.com

Soyluluğun, yetenek noksanını telâfi edebileceğine hiçbir zaman inanmadım. 9324

Bismarck özlügüzelsözler.com

Soylu kanını çarşıya gönder de, bak neler getiriyor. 9323

Thomas Fuller özlügüzelsözler.com

Asalet sahibi kişi; verilenin değerine değil, veriliş şekline önem verir. 9315

Plütarkhos özlügüzelsözler.com

Asil ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Asil ile ilgili 13 özlü güzel söz kayıtlı