Ata ile ilgili özlü güzel sözler

Toy at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir. 9197

Kaşgarlı Mahmut özlügüzelsözler.com

Atalarından başka övünecek şeyi olmayan adam, patatese benzer, çünkü kendine ait biricik varlığı, toprağın altındadır. 9189

Brooks Akınson özlügüzelsözler.com

Ataların dindarlığı ile kurtulacağını zannedenler; babalarının yemesiyle kendi karınlarının doyacağını, onların içmesiyle susuzluklarının geçeceğini, okumasıyla bilgisi artacağını sananlara benzerler. 9188

İmam Gazali özlügüzelsözler.com

Büyüklerle küçükler arasında ki ilişki, rüzgarla otlar arasında ki ilişkiye benzer. Rüzgar esince otlar eğilir. 9196

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktür; fırlatıp atınca, sürünmeye başlarlar. 9192

Montandré özlügüzelsözler.com

Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz? Biz, dizlerimizin üzerine çökmüşüz de ondan, artık kalkalım. 9193

Stirner özlügüzelsözler.com

Büyüklere çok sokulmak ihtiyacını, ancak küçükler hisseder. 9194

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Büyüklere yaklaştıkça, bizler gibi birer insan olduklarını görürüz. Onlar uşaklarına büyük görünürler ancak. 9195

Jean de La Bruyère özlügüzelsözler.com

Büyüğün tespit ettiği, yanlış da olsa doğrudur. 9190

Publilius Syrus özlügüzelsözler.com

Atalarımız çok iyi insanlardı; ama onların ününden faydalanmak istemem. Öyle sanıyorum, bunu onlarda istemezdi. 9186

Sharidan özlügüzelsözler.com

Atalarımızı değiştiremezsiniz, fakat çocuklarınızla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. 9187

W. İzzard özlügüzelsözler.com

Büyükannenize, yumurta içmeyi öğretmeyiniz. 9191

Amerikan Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Aslı neyse nesli odur. 23608

Atasözü özlügüzelsözler.com

Ata ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Ata ile ilgili 13 özlü güzel söz kayıtlı