Ateş ile ilgili özlü güzel sözler

Ateş dumansız, delikanlı günahsız olmaz. 9157

Kaşgarlı Mahmud özlügüzelsözler.com

Ateş iyi bir köle, kötü bir efendidir. 9158

Portekiz Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Ateşten insana serinlik gelir mi hiç? 9168

Firdevsî özlügüzelsözler.com

İbrahim'ler Nemrud'lardan korkmazlar; hem öd ağacının ayarı ateşte belli olur. 9171

Muhammed İkbal özlügüzelsözler.com

Ateş altını, yoksulluk (musibet) cesur insanları dener. 9155

Lucius Annaeus Seneca özlügüzelsözler.com

Ateş kenarı, kış gününün lâlezarıdır. 9159

Enderunlu Vasıf özlügüzelsözler.com

Çabucak koca bir ateş yakmak isteyenler, cılız samanları tutuşturmakla işe başlarlar. 9169

William Shakespeare özlügüzelsözler.com

Ateş vapurunu icat edenler, yelken açıp yelin kadrini ne bilsin. 9160

Seyrani özlügüzelsözler.com

Ateşi maşa ile değil çıplak elle tuttuğunda, ancak algılayabilme imkanı doğar. 9161

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

Ateşin söylemeye çekindiğini, söyle. 9163

Rene Char özlügüzelsözler.com

Ateşsiz duman olmaz. 9167

Plautus özlügüzelsözler.com

Ateşin üstüne bir iki damla su serpersen, ateş eskisinden daha parlak yanar. 9165

O.Goldsmith özlügüzelsözler.com

Ateş bir şey yakmadan, geniş bir alanda parlamaz. 9156

Publilius Syrus özlügüzelsözler.com

Ateşin üstüne bir iki damla su serpersen, ateş eskisinden daha parlak yanar. 9164

O.Goldsmith özlügüzelsözler.com

Ateşin üstüne bir iki damla su serpersen, ateş eskisinden daha parlak yanar. 9166

O.Goldsmith özlügüzelsözler.com

Pervanenin işi, odları yanmaktır. 9173

Kul Mustafa özlügüzelsözler.com

Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz. 9170

Karacaoğlan özlügüzelsözler.com

Padişah kızınca yakıcı bir ateş olur, ateşe yaklaşma ki yanmayasın. 9172

Nasır-ı Hüsrev özlügüzelsözler.com

Ateşi söndürüp koru bırakmak, engereği öldürüp yavrusunu alıkoymak, akıllıların işi değildir. 9162

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Allah Teâlü'den gafil olmak, ateşten olmaktan beterdir. 9154

Cüneyd-i Bağdadi özlügüzelsözler.com

Ateş ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Ateş ile ilgili 20 özlü güzel söz kayıtlı