Azap ile ilgili özlü güzel sözler

İlk ceza odur ki, hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz. 10419

Juvenalis özlügüzelsözler.com

Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır. 10417

A.Şinasi Hisar özlügüzelsözler.com

Örnek olsun diye verilen her cezada, kamunun yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır. 10422

Victor Pauchet özlügüzelsözler.com

Sana kötülük edene, kendini ona sevdirmen kadar büyük bir ceza veremezsin. 10423

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. 10414

Ovidius özlügüzelsözler.com

Ceza topaldır ama er geç hedefine ulaşır. 10412

B.Franklin özlügüzelsözler.com

Ölümü tadan kişi kabre konulduğunda, her taraftan ateş yakılır. Eğer ona mani olacak amel yoksa azap görür. 10421

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Allah bir kavme azap indirdiğinde, o azap onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amellerine göre baas olunurlar. 10406

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Allah'ın cezalarından birini tatbik etmek, Allah'ın beldelerine kırk gece yağan yağmurdan daha hayırlıdır. 10407

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Büyük hatalar için, ilahların verdiği cezalarda büyük olur. 10409

Herodot özlügüzelsözler.com

Ceza ile suç, aynı anda birlikte doğarlar. 10413

Hesiodos özlügüzelsözler.com

Ceza çocuklara verilen bir ilaç sayılmalı, öyle verilmelidir. 10410

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Şüphesiz ki Allah, dünyada insanlara azap edenlere, azap edecektir. 10424

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Yarla hem dem olmayan, hicranda ki azabı bilmez. 10408

Anonim özlügüzelsözler.com

Cezalandırmak insana, bağışlamak Tanrı'ya vergidir. 10415

Peter Von Winter özlügüzelsözler.com

Haşir gününde en şiddetli azaba, Nebi ve Resul giysisini kuşanıp ta, zalim kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır. . 10418

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Ceza görmeden yanılmak hakkı olduğu müddetçe, insan başarıdan daima emin olabilir. 10411

E.Renan özlügüzelsözler.com

Cezaların en korkuncu, insanın haklı olduğunu anlamasıdır. 10416

Walter Winchell özlügüzelsözler.com

On suçlunun bırakılması, bir suçlunun ceza görmesinden daha iyidir. 10420

Blackstone özlügüzelsözler.com

Akrabanın cezası, yabancının darbesinden daha acıdır. 10405

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Azap ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Azap ile ilgili 20 özlü güzel söz kayıtlı