Bağnazlık ile ilgili özlü güzel sözler

Her taassupta kaatil bir mahiyet vardır; tarihin taassubu hakikati öldürür; felsefenin taassubu fikri öldürür; dinin taassubu dini öldürür. 4169

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Bağnazlık; şu ya da bu düşünceye değil, düşünen kişiye,düşünmeye garazdır. 4168

M.Şevket Esendal özlügüzelsözler.com

Taassubun her türlüsü çirkindir, hatta taassuba karşı taassup bile. 4170

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Bağnazlık ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Bağnazlık ile ilgili 3 özlü güzel söz kayıtlı