Benlik ile ilgili özlü güzel sözler

Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim. Ama beni de katarsan anlarım. 10099

Kızılderili Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Benim değerlerim vardı, senin sadece yargıların. Benim göze aldıklarım vardı, senin söze dahi alamadıkların. Aslında kördün herkes kadar çok, Ve nankördün herkesten daha çok. Ben farklı düşünebilen ayrılardandım, Sen farklı olduğunu düşünen aynılardandın. 19863

Atakan Korkmaz ÖzlüGüzelSözler.com

Benlik; her türlü düşmanlığın, haksızlığın, iftiranın, arsızlığın, hırsızlığın, soygunculuğun, zulmün ve kan dökmenin başlangıcıdır. 10109

Gotama Buda özlügüzelsözler.com

Benlikten arınmış hisler, insanın en iyi hislerini teşkil eder. Benlik, tâbî bir duruma düşmemek için yalnızlığı tercih eder. 10112

La Cordaire özlügüzelsözler.com

Ben ruhbaniyetle emrolunmadım. Ben kadınlarla evlenirim. Uyuduğum gibi uyanık da dururum. Oruç tuttuğum gibi, oruçsuz günlerde geçiririm. Kim benim bu tavır ve tarzımdan yüz çevirir ise, o benden değildir. 10102

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Benden sonra tufan!... 10103

Mme De Pompadour özlügüzelsözler.com

İnsanlar üzülüyor ama yardım etmiyordu. Çünkü canı yanarken camdan seyredilenler, Canı yananları camdan seyredenlerdi. 23829

Atakan Korkmaz Özlü Güzel Sözler

Evren ve ben, varoluş içinde birlikteyiz. Ben ve nesneler biriz. 10114

Chang Tzu özlügüzelsözler.com

Benliği hor ve hakir kılıp, insanı yükselten aşk ve sevgidir. Onsuz bütün beden tamahtan ibarettir. Tamah ise alçaltandır. 10106

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Benlik; ruhu tutabilen tek hapishanedir. 10111

Henry Van Dyke özlügüzelsözler.com

Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığını kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer. 10115

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Benlik, nefret edilecek bir şeydir. 10110

B.Pascal özlügüzelsözler.com

Beni göründüğüm gibi sanma. 10104

Lord Byron özlügüzelsözler.com

Sadece benliğin mahsulü bulunan işler, olgunlaşmaktan ziyade çürüyen meyvelere benzerler. 10118

Marie J.Guyau özlügüzelsözler.com

Benliğimizin üstün dünyalarına, mutlaka yürüyerek erişilir. 10107

John Finley özlügüzelsözler.com

Kendine pay çıkarmayan bir benliğe ulaşabilirseniz; mutluluğu yakalamış, hürriyete kavuşmuş bir işiniz var demektir. 10116

A.F.Y. özlügüzelsözler.com

Benlik dururken, aheri sevmek kolay değildir. 10108

Abdülhak Hamit Tarhan özlügüzelsözler.com

Bazı kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler ama benlik; insanın bulduğu değil, yarattığı şeydir. 10100

Thomas Szasz özlügüzelsözler.com

Neden hep yükseklere bakar ki insan? Bir şelale mesela... Şelale yüksektedir ama su aşağı akar. 23826

Atakan Korkmaz Özlü Güzel Sözler

Ben, Musa'nın zahirinin hocasıyım. 10101

Hızır(a.s) özlügüzelsözler.com

Benlik ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Benlik ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Benlik ile ilgili 23 özlü güzel söz kayıtlı