Bilim ile ilgili özlü güzel sözler

Bilim,gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. 7697

Hacı Bektaş-ı Veli özlügüzelsözler.com

Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz. 7694

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. 7712

Fûzûlî özlügüzelsözler.com

Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir, tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi. 7699

Henry Poincare özlügüzelsözler.com

Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır. 7711

Albert Einstein özlügüzelsözler.com

En zor bilim, kendini bilmektir. 7717

Miguel de Unamuno özlügüzelsözler.com

Bilim bize gerçeği vaat eder. Barışı ya da mutluluğu vaat etmez. 7693

M.Esat Erişirgil özlügüzelsözler.com

Bilim, gerçeğin edebiyatıdır. 7698

John Billush özlügüzelsözler.com

Erdemlerin en büyüğü, bilimdir. 7718

Farâbî özlügüzelsözler.com

En gerekli ve en büyük bilim, bizi umutlandıran bilimdir. 7716

Mohammed Hecâzî özlügüzelsözler.com

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku; klâsik edebiyat, yeni edebiyattır. 7704

Bulwer Lyton özlügüzelsözler.com

Bilim düzeni,bilgidir. 7696

Spencer özlügüzelsözler.com

Bilim, deneylerin düzenli şekilde sıralanışıdır. 7695

G.Henry Lewes özlügüzelsözler.com

Bilimin işi,görüntülerin yerine gerçek leri, izlenimlerin yerine göstergeleri koymaktır. 7707

John Ruskin özlügüzelsözler.com

Çağdaş bilimin ışıdığı toplum, yazgısını kendi elleriyle biçimlendirir. 7713

İlhan Selçuk özlügüzelsözler.com

Eğer bilim ümit olsaydı, dünyada ki bütün insanlar alim olurdu. 7715

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Bilimden korkmak, dinin Tanrı'yı küçük görmesi ve intiharı demektir. 7705

Ralph Waldo Emerson özlügüzelsözler.com

Bilimin her yerinde gezinmeniz boşuna, bir kimse ancak öğrenebileceğini öğrenir. 7706

Mephisto özlügüzelsözler.com

Bilim; akbabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çalınmayan ve paylaşılınca azalmayan yegane servettir. 7692

Bhartrihari özlügüzelsözler.com

Bilim; ahlaksız bir adamın elinde, kötülük yapmak için güçlü bir silahtır. 7691

Fonvizin özlügüzelsözler.com

Bilim ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Bilim ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Bilim ile ilgili 32 özlü güzel söz kayıtlı