Bilinç ile ilgili özlü güzel sözler

Evrende cansız ya da şuursuz tek bir zerre mevcut değildir... Algılamak istiyorsan, perdeni kaldır. 6108

Marcus Porcius Cato özlügüzelsözler.com

Evrenin değişiminde değişmeyenin, değişimin egemenliği olduğunu bil mek, insan bilincinin çağdaş özüdür. 6109

İlhan Selçuk özlügüzelsözler.com

Bilinçli olarak savaşmamayı seçen kişi, devrimci bir kişidir. 6107

Albert Einstein özlügüzelsözler.com

Bilinç insanı, kahveden daha uyanık tutar. 6106

Kemal Tahir özlügüzelsözler.com

Bilinç, bir insanın başına gelebilecek en yüce, en erdemli beladır. 2108

Lev Tolstoy Şener UYGUN

İnsanda bilinçli bir sevilmeme kor kusu varken, gerçek ama çoğunlukla bilinçsiz olan sevilme korkusudur. 6110

Emile Alain özlügüzelsözler.com

Bilinçleninceye kadar asla başkaldırmayacaklar, ama başkaldırmadıkça da bilinçlenemezler. 24064

George Orwell özlügüzelsözler.com

Bilinç ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Bilinç ile ilgili 7 özlü güzel söz kayıtlı