Bütün ile ilgili özlü güzel sözler

Parça, bütünün habercisidir. 10247

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Bir şey bütün elde edilmezse, bütün bütün elden kaçırılmaz. 10243

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş. 10246

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Bütünden kopan parça, hem kendini hem bütünü öldürür. Bölündükçe artırmaz, eksilidir. 10244

M.Selahattin Şimşek özlügüzelsözler.com

Her parça, manasını bütününde kazanır. 10245

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Bütün ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Bütün ile ilgili 5 özlü güzel söz kayıtlı