Dalkavukluk ile ilgili özlü güzel sözler

Dalkavuktan sakınınız, çünkü o insanı boş kaşıkla besler. 4547

Cosino de Gregrio özlügüzelsözler.com

Dalkavuk, efendisini boynu bükerek aldatır. 4538

Kemal Tahir özlügüzelsözler.com

Dalkavukluk,devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir. 4545

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Her dalkavuk, kendisini dinleyenin yardımıyla geçinir. 4554

R.Halid Karay özlügüzelsözler.com

Devir devir şekil değiştiren iki mahluk vardır; ipek böceği ile dalkavuk. 4548

İ.H.Danışmend özlügüzelsözler.com

Kendine ait olmayan bir ölüye sunu sunmak, dalkavukluktur. 4555

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Dalkavukluk yaparak iyi bir makama gelmek isteyen, bulunduğu makamı da kaybeder. 4546

S.Esat Siyavuşgil özlügüzelsözler.com

Dalkavukluğun merdiveninde basa makları tırmanmak insanı yüceltmez, alçaltır. 4543

G.K.Chersternon özlügüzelsözler.com

Dalkavuklar ne kadar yükselseler, kendilerini yükselten tekme izlerini arkalarından silemezler. 4540

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Evcil hayvanların en vahşisi, dalkavuklardır. 4551

Pittacus özlügüzelsözler.com

Her birimizin ayrı bir trampetçisi var, başkasının trampet sesine doğru yürü yenler, hayatta uyum sağlayamazlar. 4553

D.Thoreau özlügüzelsözler.com

Dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün getirdiği çıkardan daha fazla olursa, o ülke batar. 4544

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Dalkavukluğun dürüstlüğü, kendisine ihanettir. 4542

Mustafa Güngör özlügüzelsözler.com

Düşmanlarının hepsini,hepsini tepele din, sonra? Alay alay dalkavuk besledin, sonra? Her arzuladığın oldu, sonra? 4549

Bhartrihari özlügüzelsözler.com

Dalkavukluğun dostluğu, kurdun kuzuya dostluğu gibidir. 4541

A.Nihat Asya özlügüzelsözler.com

Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip yok etmek isterseniz, etrafını dalkavuklarla doldurun. 4550

Edmond Jaloux özlügüzelsözler.com

Haksız sözleri tasdik eden, dalkavuk ve iki yüzlüdür. 4552

İmam Şafiî özlügüzelsözler.com

Yağcılık, her türlü sosyal ilişkinin merhemidir. 4556

Neyzen Tevfik özlügüzelsözler.com

Bizi tenkit ederek kurtaran dosttansa, kaybımıza sebep olan dalkavuk çok zaman daha itibar görür. 4537

C.Delavigne özlügüzelsözler.com

Dalkavuk, gizli düşmandır. 4539

Yunan Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Dalkavukluk ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Dalkavukluk ile ilgili 20 özlü güzel söz kayıtlı