Demokrasi ile ilgili özlü güzel sözler

İyi hükümetler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir. 4929

Aristoteles özlügüzelsözler.com

Demokrasi,bir toplumdaki kaynak paylaşımının örgütlü olarak ve özgürlük içinde yapılmasıdır. Demokrasi, örgütlü insanların rejimidir. 4910

Toktamış Ateş özlügüzelsözler.com

Demokrasi,kendinden yararlananlar çoğaldıkça güçlenir; dışladığı insanla rın sayısı arttıkça zayıflar. 4917

A.Taner Kışlalı özlügüzelsözler.com

Benim anlayışıma göre demokrasi, en zengine ve en fakire aynı fırsatları bahşeder. Bu amaca da yalnız barışçı yollardan ulaşılır. 4905

Mahatma Gandi özlügüzelsözler.com

Demokrasilerde çare tükenmez ama demokrasiye aykırı davrananlar tükenir. 4920

Servet Tanilli özlügüzelsözler.com

Demokrasi, kendi aksaklıklarının çare sini de kendinde taşıyan bir rejimdir. 4916

M.Esat Erişirgil özlügüzelsözler.com

Demokrasi, farklılıkların birlikte yaşama biçimidir. 4914

C.Delavigne özlügüzelsözler.com

Demokrasinin kusurları, yine demokrasiyle kapatılır. 4924

Alfred E.Smith özlügüzelsözler.com

Az gelişmiş demokrasilerde vaatler yalnızca onlara inananları bağlar, vaatleri yapanları değil. 19188

Anonim özlügüzelsözler.com

Demokrasi demek, "bende senin kadar iyiyim" değil, "sende benim kadar iyisin" demektir. 4912

Theodore Parker özlügüzelsözler.com

Laiklik zorunlu olarak demokrasiyi içermez, ama demokrasi laikliği içerir. 4930

Emre Kongar özlügüzelsözler.com

Demokrasi; cumhuriyetin lüksü değil, gayesi ve varlık sebebidir. 4911

Ahmet Selim özlügüzelsözler.com

Sosyalizmsiz bir demokrasi olmayacağı gibi, demokrasisiz bir sosyalizmde olmaz. 4931

M.Ali Aybar özlügüzelsözler.com

Bir sürü kurt ve koyunun akşam ye meğinde ne yeneceğine oylamalarına, bazı ülkelerde "Demokrasi" adı verilir. 4906

İlhan Selçuk özlügüzelsözler.com

Demokrasi; demokratik yöntemi hak edenler için geçerlidir, demokratik yö netimi kullanarak toplumu karanlık lara götürmek isteyenler için değil. 4913

Dinç Tayanç özlügüzelsözler.com

Şerefli bir milletin, demokrasi ayıbı olmaz. 4932

Sait Faik özlügüzelsözler.com

Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplumda; gerçek demokrasiden söz edilemez. 4926

İsaac Newton özlügüzelsözler.com

Ah, krallık döneminde, cumhuriyet ne güzeldi. 4904

G.Clemenceau özlügüzelsözler.com

Demokrasinin üç temel öğesi; seçim, özgürlük ve bağımsız yargıdır. 4925

Guizot özlügüzelsözler.com

Demokrasi,bir denge ve uzlaşma rejimidir. 4908

Menandre özlügüzelsözler.com

Demokrasi ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Demokrasi ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Demokrasi ile ilgili 31 özlü güzel söz kayıtlı