Devlet Adamı ile ilgili özlü güzel sözler

Olgun devlet adamını sevindirmek isterseniz, eleştiriniz. Basit bir hükümet adamını sevindirmek isterseniz, övünüz. 5084

Benjamin Disraeli özlügüzelsözler.com

Bir diplomat "evet" derse, "belki" anlamını çıkarın. "Belki" derse de "hayır"....., ama bir diplomat "hayır" derse, o adam diplomat değildir. 5070

C.Delavigne özlügüzelsözler.com

Devlet adamı koyunu kırkar; siyasetçi koyun derisini yüzer. 5075

A.O’Malley özlügüzelsözler.com

Cehennemde dağlar gibi büyük yılanlar, katırlar gibi akrepler vardır. Bunlar, maiyeti arasında adalet etmeyen devlet adamlarını zehirleyip duracaklardır. 5073

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Devlet adamı, devletin hizmetkârıdır. 5074

Büyük Frederik özlügüzelsözler.com

Bir devletin zenginliği ve gücü; ne pamuğu ile, ne altını ile,ne de ipliği ile ölçülür. Devletin zenginliği ve gücü, en önce gerçek devlet adamlarıyladır. 5069

R.Hofmann özlügüzelsözler.com

Devlet adamı; ne kadar acıda olsa, gerçekleri söyleyebilen adamdır. 5076

H.G.Mirabeau özlügüzelsözler.com

Devlet adamlarının yeminleri ile aşıkların yeminleri arasında bir fark yoktur. 5078

B.Franklin özlügüzelsözler.com

Devlet yöneticileri (beyler) örf ve kanunlara nasıl uyarsa, halk da öyle uyar. Halk, tutum ve davranışlarını Beye göre ayarlayacağından, herkesten önce onun örf ve kanunlara uyması gerekmektedir. 23843

Yusuf Has Hacib özlügüzelsözler.com

Boş vakitleri için yüksek maaş alan insanlara, bürokrat denir. 5072

Sedat Turan özlügüzelsözler.com

Bazı devlet adamları istikrar deyince, kendilerinin daima kendileriyle halef selef olmalarını anlarlar. 5067

Yukio Ikusai özlügüzelsözler.com

Diplomatları kandırmanın yolunu buldum. Hep doğru söylüyorum, hiçbir zaman bana inanmıyorlar. 5081

Di Cavour özlügüzelsözler.com

Bir devletin değeri; politikacılarıyla değil, devlet adamlarıyla ölçülür. 5068

John Stuart Mill özlügüzelsözler.com

Diplomat; kadınların doğum gününü hatırlayan, yaşlarını unutan adamdır. 5080

R.B.Hayes özlügüzelsözler.com

Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. 5079

Henry Clay özlügüzelsözler.com

Elçiler, hükümetin gözleriyle kulaklarıdır. 5082

Guicciardini özlügüzelsözler.com

Memuriyet, izzetli veya saadetli birer esarettir. 5083

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adamı denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi. 19214

George Pompidou özlügüzelsözler.com

Bir kimsenin devlet hizmetinde bir görevi yoksa, memleketin yönetimi için plan yapmasına gerek yoktur. 5071

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Devlet Adamı ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Devlet Adamı ile ilgili 19 özlü güzel söz kayıtlı