Devlet ile ilgili özlü güzel sözler

En büyük devletler; gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. 5060

Marcus Tullius Cicero özlügüzelsözler.com

Devlet; en üstün hayır, en üstün kemal ve en yüksek mutluluğa kendisi ile ulaşılan, kendi kendine yeten bir birliktir. 5049

Farabi özlügüzelsözler.com

Bir devlet; yaşayan ve kendine karşı çıkanı ne kadar koruyabilirse, o kadar güçlüdür. 5044

Paul Valéry özlügüzelsözler.com

Mefküresiz devletler, her an kopacak bir kıyameti beklerler. Diriltici ve yaratıcı bir mefküreye malik olan her devlet layemuttur,ölmez. 5065

Z.Gökalp özlügüzelsözler.com

En iyi devleti ben nesinden mi tanırım? Namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan, inan bana; ikisi de dile düşmezler, dostum! 5061

Friedrich Schiller özlügüzelsözler.com

Devletler,insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar,yaşlanırlar ve ölürler. 5056

W.S.Landor özlügüzelsözler.com

Devletler kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar. 5054

Albert Sorel özlügüzelsözler.com

Devletin en büyük ihtiyacı, cesur bir baştır. 5053

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Nasıl her tarafında gözü olan bir vücut ucube sayılırsa, bütün vatandaşlara bilgin olan bir devlet de öyle bir ucube sayılır. 5066

Cardinal de Richeliev özlügüzelsözler.com

Devlet yararlı olanı yapmak için vardır, birey ise güzel olanı. 19408

Oscar Wilde özlügüzelsözler.com

Devlet, halktan mucize beklememeli dir. O halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir. 5050

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Karşıt düşünceye yer vermeyen devlet; düşünceye, dolayısıyla insana değer vermiyor demektir. 5063

Joseph Roux özlügüzelsözler.com

Bütün ülkeler Allah'ın ülkeleri, kullar da Allah'ın kullarıdır. Öyle ise neresi daha iyi işine geliyorsa, orada otur. 5046

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Devlet ne denli bozulmuşsa, kanunların sayısı da o denli çoktur. 5051

Tacitus özlügüzelsözler.com

Her şey de, en büyük gördüğümüzü devletleştiririz. 5062

Marcus Tullius Cicero özlügüzelsözler.com

Rica ile acınma, dilenmekle bir ulus ve devletin onuru bağımsızlığı kurtarılamaz. 19349

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Devletlerin sarsılmayan temellerini, adalet teşkil eder. 5057

J.W.Pindare özlügüzelsözler.com

Düşünce açıklamaları ile mücadeleye kalkan devletin, demokraside yeri olmaz. 5059

H.Poincare özlügüzelsözler.com

Avrupa, bir çok devletlerden meydana gelmiş bir tek devlettir. 5043

Montesquieu özlügüzelsözler.com

Devletleri yıkan bütün hatanın altında, nice gururun gafleti yatar. 5055

Y.Sultan Selim özlügüzelsözler.com

Devlet ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Devlet ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Devlet ile ilgili 26 özlü güzel söz kayıtlı