Din ile ilgili özlü güzel sözler

Ezilenlerin inleyişidir, din; ruhsuz bir dünyanın ruhu, umutsuz bir insanlığın umududur. Din, halkın afyonudur. 5234

Karl Marx özlügüzelsözler.com

Efendiler; hocalık bir meslek, bir ekmek teknesi değildir. Hocalık; Allah'ın, Rasûlullah'ın, kitabullahın ve dîn-i celîl-i İslâm'ın tebliğ memurluğudur. 15030

Süleyman Hilmi Tunahan özlügüzelsözler.com

İnsanlar, düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi, Allah, onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır. 5242

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Hıristiyanlar ölüm olunca, Hıristiyanlıkla alakaları kesilir. Müslümanlarda cahil olunca, İslamiyet'le alakaları kesilir. 5236

Charles Mixmer özlügüzelsözler.com

Dinin esası, emaneti yerine vermek ve sözünde durmaktır. 5226

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Dinsiz toplum, pusulasız gemiye benzer. 1706

Napolyon Bonapart Editör

Her din, öteki dinler kadar doğrudur. 5235

Bruce Burton özlügüzelsözler.com

Biz soy üstünlüğünü yaktık. Din ateşi bu soy üstünlüğünü kül etti. Bir çiçeğin yüz yaprağı isek de, kokumuz birdir. O, bir düzenin canıdır ve birdir. 5204

Muhammed İkbal özlügüzelsözler.com

Erişkin aklın en büyük hazinesi,dindir. Bu sebeple insanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. 5233

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare bulunmadıkça din ölmez. 5224

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Din asıl, dünya ve siyaset feri'dir (ayrıntıdır). Dünya ve siyaset dinin inkişafına alet olabilir. Fakat din, dünya ve menfaat ve siyasetine alet olamaz. Alet edenlere lanet vardır. 19766

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

Din, onu kullanmasını bilen bir hükümet için her zaman en sağlam destek olacaktır. 5219

Napolyon Bonapart özlügüzelsözler.com

Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır. 5228

Albert Einstein özlügüzelsözler.com

Tek din, iyi bir yarayıştır. 5246

Thomas Fuller özlügüzelsözler.com

Dinin aslını anlamaya imkân yoktur, ona ancak hayran olunur. 5225

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Dinini dünyaya değişen insan, sapıtır. 5227

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Dinsiz vardır ki, inkarın esasları bir mabed teşkil eder. 5230

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Macaristan vaktiyle Müslümandı. Fakat bir gün geldi, orada yalnız zahiri ulema kaldı. Zahiri ulema, maneviyattan mahrum olduğu için dengeyi tartamadı. Ve işte gördüğünüz gibi Hristiyan olup gittiler. Bu din maneviyatsız muhafaza edilemez. 19580

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

Din fazilettir. İnsanı kurtaracak olan faziletidir. 5211

Mehmet Rasim Mutlu özlügüzelsözler.com

Din, insanın sınırlı bilgisinden doğmuştur. 5215

F.Engels özlügüzelsözler.com

Din ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3

Din ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Din ile ilgili 52 özlü güzel söz kayıtlı