Edep ile ilgili özlü güzel sözler

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. 11134

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Edep, aklın suretidir. 11136

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Emir vermeye alışmayın. Ben, validenizden su dahi istemem. Emir vermekle sözün ruhu ölür. İhbar, emirden daha müessirdir (tesirlidir ). Misal, (Sigara içme! demek yerine) "Benim oğlum sigara içmez değil mi?" demek gibi. 19683

Süleyman Hilmi Tunahan ÖzlüGüzelSözler.com

Her şey, çok olunca ucuzlar. Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. 10952

Kazım Taşkent özlügüzelsözler.com

Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır. 11138

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. 11141

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır. 10954

Abdullah Bin Menzil özlügüzelsözler.com

Edep, edepsizliğe tahammül etme sanatıdır . 2315

Atakan Korkmaz BÜŞRA

Edep, haddini bilmektir. 11137

Ahmed Hulûsi özlügüzelsözler.com

İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa, insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. 19870

Şems özlügüzelsözler.com

Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter. 11129

M.Akif Ersoy özlügüzelsözler.com

Edep, mirasın hayırlısıdır. 11131

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. 11132

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. 11130

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Erkeğin süsü edep,kadının süsü de zehep (altın) tir. 11133

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Avradı er zapt etmez, ar zapt eder. 23622

Atasözü özlügüzelsözler.com

Kişinin edebi, altından daha iyidir. 11135

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Edep ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Edep ile ilgili 17 özlü güzel söz kayıtlı