Eğitim ile ilgili özlü güzel sözler

Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin. 3659

Huang-Çe özlügüzelsözler.com

Bir okul açan , bir hapishane kapatır. 1113

Victor Hugo Dersimiz.Com

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. 651

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. 1146

Ralph Waldo Emerson Dersimiz.Com

Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir. 1135

Edmund Burke Dersimiz.Com

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. 642

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. 3607

B.Franklin özlügüzelsözler.com

Okuma ruhu yüceltir. 951

Voltaire Dersimiz.Com

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. 3597

Joseph Addison özlügüzelsözler.com

Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz. 623

Çin Atasözü özlügüzelsözler.com

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. 646

Mustafa Kemal Atatürk özlügüzelsözler.com

Birini eğitmenin asıl amacı, onu sürekli sorular soran biri haline getirmektir. 600

Bishop Creighton özlügüzelsözler.com

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkûmdurlar. 3635

Ziya Gökalp özlügüzelsözler.com

Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz. 3647

Hz. Muhammed özlügüzelsözler.com

Öğretmek,iki defa öğrenmek demektir. 902

J.Joured Dersimiz.Com

Eğer bir erkeği eğitirsen, bir kişiyi eğitmiş olursun. Bir kadını eğitirsen, tüm aileyi eğitmiş olursun. 3606

Afrika Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Eğitim; yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir. 3633

Horace Mann özlügüzelsözler.com

Eğitim, her şeydir. Şeftali, bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış lahanadan başka bir şey değildir. 3616

Mark Twain özlügüzelsözler.com

İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. 3649

Miguel de Cervantes özlügüzelsözler.com

Eğitimin amacı; doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. 3636

Galiani özlügüzelsözler.com

Eğitim ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Eğitim ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Eğitim ile ilgili 108 özlü güzel söz kayıtlı