Eşek ile ilgili özlü güzel sözler

Eşek bile bir düştüğü yere (çukura) bir daha düşmez. 21002

Atasözü özlügüzelsözler.com

Ancak toz duman dindikten sonra, bindiğinin eşek mi, at mı olduğunu anlarsın. 12108

Anonim özlügüzelsözler.com

Eşek ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır. 20404

Atasözü özlügüzelsözler.com

İnat, iradenin eşekliğidir. Yaşamın ilginç yanlarından birisi de, en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere genellikle en iyisini vermesidir. 1525

W. Somerst Maugham Dersimiz.Com

Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. 12120

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Canlılar arasında eşekten daha kendinden emin, daha vurdumduymaz, daha içine kapalı, daha ciddi, daha ağır başlı olanı var mıdır? 12109

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder. 12114

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Bir katar deveyi bir eşek yeder. 22293

Atasözü özlügüzelsözler.com

Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke'ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? 22060

Atasözü özlügüzelsözler.com

Eşeği mektep müdürü yapan dershanelerin, ahıra döndüğünde şikâyet etmemelidir. 12116

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay. 22131

Atasözü özlügüzelsözler.com

Ata özenip şahlanan eşek, sırtının üzerine düşer. 2306

- selçuk tutar

Eşeğe giydirsen nakışlı bir çul, at olmaz, huyunca zırlar demişler. 12113

Mevcî özlügüzelsözler.com

İnsan eşek olunca semer vuran çok olur. 21685

Atasözü özlügüzelsözler.com

Eşek at olmaz, ciğer et olmaz. 22490

Atasözü özlügüzelsözler.com

Eşekler kulaklarından, aptallar yüzlerinden, çılgınlar sözlerinden tanınır. 12118

Channing özlügüzelsözler.com

Eşek sahibinden eşekliği yüzünden kaçar, halbuki sahibi iyiliğinden dolayı onun peşinden koşar. 1059

Hz. Mevlâna Dersimiz.Com

Her gördüğün ata sakın deme binektir. Sırrını verme dostuna, bazıları gevşektir. Eşeğe altın semer de vursan; eşek yine eşektir. 19748

Ziya Paşa ÖzlüGüzelSözler.com

Bana "Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" dersen, bil ki insana değil, eşek ve ata uygun özellikle övünüyorsun. 11526

Epiktetos (Epicteto) özlügüzelsözler.com

Eşek küçüktür ama dokuz deveyi yeder. 22387

Atasözü özlügüzelsözler.com

Eşek ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3 4

Eşek ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Eşek ile ilgili 63 özlü güzel söz kayıtlı