Gam ile ilgili özlü güzel sözler

Deryayı gama kenar yoktur. 12202

Şeyh Galip özlügüzelsözler.com

Her nimetin bir gamı vardır. 12204

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Ey unutuş! Kurtar bu gamlarda beni! 12203

A.Muhip Dranas özlügüzelsözler.com

Gamsızlara esrar-ı gam, izhar olunur mu? 12209

Muallim Naci özlügüzelsözler.com

Hayat sana ister kolay ister zorluk içinde olsun, ikisinin de sonunda gam ve keder vardır. 12210

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Gam; bir nemli duvardır, yosunda ışık yok! Kendini,mezarın diri vücuda girmiş, o ilk kurdunu kemirtme. 12207

R.Eşref Ünaydın özlügüzelsözler.com

İnsan ki bu alemde bütün çektiği gamdır. 12205

Abdülhak Hamit Tarhan özlügüzelsözler.com

İnsanın gamı, himmeti ölçüsündedir. 12206

Hz. Ali özlügüzelsözler.com

Gam çekme güzel, n'olsa baharın sonu yazdır. 12208

Faruk Nafiz Çamlıbel özlügüzelsözler.com

Gam ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Gam ile ilgili 9 özlü güzel söz kayıtlı