Güç ile ilgili özlü güzel sözler

Güç erkeğe güzellik kadına verilmiş, her şeyi yenen güç, güzelliğe yenilmiştir. 18884

Y.Kadri Karaosmanoğlu özlügüzelsözler.com

Kuvvet ve zulüm,baş eğdirebilir, fakat gönülleri fethedemez. Kuvvetin bile başı, lütuf ve ihsan kılıcıyla koparılır. 18930

C.S.Ongun özlügüzelsözler.com

Güç olan; insanın haklı olduğu zaman değil, haksız oldukları zaman dostlarıyla birlikte olmasıdır. 18889

André Maulraux özlügüzelsözler.com

Sana düşmanlık edecek kadar dostuna kuvvet verme. 18950

Şeyh Sadi Şirazi özlügüzelsözler.com

Kuvvet hakkı doğurmaz, ancak meşrû kuvvete itaat mecburiyeti vardır. 18929

Jean-Jacques Rousseau özlügüzelsözler.com

Silah kullananların, ata binenlerin, kuvvetleri kullandıkça ve bindikçe daim olur. 18955

Hz. Ömer özlügüzelsözler.com

Sizin yanınızda zayıf olanlar, haklarını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdürler, yanınızda ki güçlülerde,onlar üzerinde ki hakları alıncaya kadar, yanımda güçsüzdürler. 18959

Hz. Ebubekir özlügüzelsözler.com

Güçlük; kolaylıkla beraberdir,kendine gel, ümidi bırakma! Akıllı insan bilir ki, ölümün arkasında bile daha güçlü bir hayat beklemektedir. 18902

Hz. Mevlâna özlügüzelsözler.com

Sende olmayan şeylerin,sende bulunan şeylerden daha güzel olduklarını düşünme. Fakat sende olan şeylerin en iyi olanına bak. Ve bir gün gelip de bunları kaybedersen, tekrar elde etmenin ne kadar güç olacağını düşün. 18952

Marcus Aurelius özlügüzelsözler.com

Hiçbir kimse doğuştan lazım geldiği kadar ne kuvvetlidir, ne de zeki... Kuvvet ve zeka,hayatın içinde meydana gelir. Rüzgar olmasaydı, ağaçların kökleri bu kadar kuvvetli olmazdı. Soğuk olmasaydı insanlar elbise giymeyi, ev yapmayı öğrenmeden kalırlardı. 18914

Gassion özlügüzelsözler.com

Kim ki kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse, onun kuvveti başına bela olur. 18923

Beydebâ özlügüzelsözler.com

En kuvvetli insan, şehveti öldürüp öfkeyi hor görendir. 18868

Kendî özlügüzelsözler.com

Gücüne eşit hayaller için dua etme. Hayallerine eşit güç için dua et. 18879

Michael Nolan özlügüzelsözler.com

Birleşik olmayan her güç, cılızdır. 18860

Jean de La Fontaine özlügüzelsözler.com

Bir kuvvet ötekine egemen olur, ama hiçbiri ötekini oluşturmaz. 18856

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Hepimizde başkalarının dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vardır. 18910

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Neleri bilmediğini bilen çoktur; güçlük, neleri hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir. 18946

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

İnsan, duası kadar kuvvetlidir. 18918

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Kuvvetlerle mücadele etmeyin, onları kullanın. 18941

R.B.Fuller özlügüzelsözler.com

Kuvvet, akıl ve düşünce yardımıyla zafere ulaşır. 18927

Tromp özlügüzelsözler.com

Güç ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2 3 4

Güç ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Güç ile ilgili 79 özlü güzel söz kayıtlı