Gururlanmak ile ilgili özlü güzel sözler

Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gireceğini bil, öyle hazırlan. 12986

Bediüzzaman Said Nursi özlügüzelsözler.com

Gariptir, ipeği yapan böcek değil de giyen kadın gururlanır. 12958

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

İnsanoğlu gurura kapılma. Unutma ki, sen, çiğnenen ezilen topraktan var oldun. 12985

Sühreverdi özlügüzelsözler.com

İnsanı ateş değil, gurur yakar. 19513

Hz. Mevlana Aleyna

"Tavşandan şapka çıkartmaları" isteninceye kadar, sihirbazlar şapkalardan tavşan çıkartacaklardır!. Balonların gururu, iğnelerle karşılaşıncaya kadardır. 12988

M.Selahattin Şimşek özlügüzelsözler.com

Aşkta galip, her zaman gururdur. Gurursuz insan, dikensiz güle benzer. 12956

B.Sıtkı Erdoğan özlügüzelsözler.com

Gurur; insanın düşüncesindedir, söze dökülen onun pek küçük parçasıdır. 12970

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Gurur, bütün insanlarda eşittir. Fakat yalnız onu belli etmekte ki vasıta ve tarzlardadır. 12962

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Gururlu bir yüceliğe erişmek isteyen ağaç, fırtınalı hava ister. 12975

İrwin Yalom özlügüzelsözler.com

Gurur koltuk değneği gibidir; insanı yükseltebilirse de boyunu uzatmaz. 12972

Michel de Montaigne özlügüzelsözler.com

Gurur, hiçbir zaman boyu kadar konuşmaz. 12968

Ali Suad özlügüzelsözler.com

Gururun en güzelinde bile, bir suç kokusu vardır. 12979

Nurullah Ataç özlügüzelsözler.com

Gururumun kapısını utançla sürgülemiş tim, aşkın baltası; ne kapı bıraktı, ne sürgü. 12977

Trivalluar özlügüzelsözler.com

Ve aşkta taşınacak silah değildir, gurur. 12987

Cemal Süreyya özlügüzelsözler.com

Küçük insanların, büyük gururları olur. 12981

Voltaire özlügüzelsözler.com

Küçük insanların gururu büyük olur. 23835

Yusuf Has Hacib özlügüzelsözler.com

Genellikle, bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar. 12959

Ruskin özlügüzelsözler.com

Gurur, meziyetsiz kimselerde iğreti elbise gibidir, mutlaka bir yerinden pot verir. 12973

Fransız Özdeyişi özlügüzelsözler.com

Düşmanlarımızın felâketlerine acımamız, iyilikten çok gururun mahsulüdür. Onlardan üstün olduğumuzu hissettirmek içindir ki, kendilerinden merhametimizi esirgemeyiz. 12957

La Rochefoucauld özlügüzelsözler.com

Gururla, zayıflık iki kardeştirler. 12974

Lowell özlügüzelsözler.com

Gururlanmak ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Gururlanmak ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Gururlanmak ile ilgili 25 özlü güzel söz kayıtlı