Hükümet ile ilgili özlü güzel sözler

İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. 19672

Thomas Paine Kral

İnsan hür olarak doğmuştur, en iyi hükümet bu Allah vergisini her ölümlüye mümkün olduğu kadar sağlayan hükümettir. 15181

Voltaire özlügüzelsözler.com

Ölçülü eşitliğe dayanmayan, herkese kendi hakkını vermeyen bir hükümet, sürekli olamaz. 15185

Aristoteles özlügüzelsözler.com

Hükümetlerin alın yazısını tayin edenler, daima silah taşıyanlardır. 15179

Aristoteles özlügüzelsözler.com

Tebaasının tepesine her hükümet kılıç asar; iyi hükümetler onlardır ki, astıkları kılıcı hissettirmezler. 15187

Cenap Şahabettin özlügüzelsözler.com

Herkes kendi iradesini iktidara zorla kabul ettirmek istediği ve hükümet, halkın gözünde sevimliliğini yitirme me kaygısı ile herkesin hoşuna gidecek şekilde davrandığı zaman, anarşi başlamış demektir. Bundan da zorbalık, diktatörlük doğar. 15175

Platon (Eflatun) özlügüzelsözler.com

Memlekette iyi bir hükümet idare başında olduğu zaman, düşünülen şey yalnızca "maaş" ise, ve kötü hükümet iş başında iken düşünülen şey yine "maaş" ise, işte bu utançtır. 15184

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

En iyi hükümet, faydasız insanı en az olan hükümettir. 15172

Voltaire özlügüzelsözler.com

Her memleketin hak ettiği bir hükümet vardır. 15174

Joseph de Maistre özlügüzelsözler.com

En iyi hükümet, bize kendimizi yönetmeyi öğretendir. 15170

Johann Wolfgang von Goethe özlügüzelsözler.com

Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes, ticaretlerin en zoru olan "hükümet" işine, gözünü bile kırpmadan girmek istiyor. 15183

Sokrates özlügüzelsözler.com

En iyi hükümet, halkını mutlu kılmak isteyen ve onları mutlu kılmayı bilen hükümettir. 15171

Macaulay özlügüzelsözler.com

Vergi tahsildarıyla, jandarma çavuşunu halka sevdirebilmiş hükümet, dört yapraklı murat çiçeği gibi bir şeydir. 15188

Necip Fazıl Kısakürek özlügüzelsözler.com

İyi bir hükümet, yanında olanları mutlu kılar, uzakta olanları kendine çeker. 15182

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Gayesine en az masrafla varan, vatandaşlarını insanın doğal eğilimine en mükemmel biçimde yöneten hükümetler, en iyileridir. 15173

Montesqueu özlügüzelsözler.com

Sizin her istediğinizi verecek kadar büyük bir hükümet, hepsini geri alacak kadar da büyüktür. 15186

B.Goldwater özlügüzelsözler.com

Bir memlekette prens prens olarak, baba baba olarak, oğul oğul olarak davranırsa, orada bir hükümet vardır. 15169

Konfüçyüs özlügüzelsözler.com

Hiç kimsenin tatmin edilmediği, herkesin zorbalıkla yola getirdiği bir hükümetin yaşaması, devam etmesi imkansızdır. 15176

Cardinal de Richelieu özlügüzelsözler.com

Bir hükümet, aydının değerini bilmelidir. 15168

Benjamin Disraeli özlügüzelsözler.com

Hükümetler; sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını korumak için vardır. Sevilenlerle, zenginlerin ihtiyaçları yoktur. Buna zaten onların arkadaşları çok, düşmanları azdır. 15177

Wendell Phillips özlügüzelsözler.com

Hükümet ile ilgili özlü güzel sözler

Sayfa [1]2

Hükümet ile ilgili özlü güzel sözler

Siz de güzel bir söz / yorum ekleyebilirsiniz.

   

Hükümet ile ilgili 22 özlü güzel söz kayıtlı